Universitatea „George Bacovia”, din Bacău, a găzduit, miercuri, 9 mai, primul workshop „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” organizat de Societatea Antreprenorială Studențească a departamentului Servicii pentru elevi, studenți și absolvenți al universității. Workshopul este un proiect lansat la recentul Târgul național al firmelor de exercițiu din Bacău, la care Universitatea Bacovia a oferit zece vaucere de participare la o simulare de proces antreprenorial.

La workshop au venit elevi ai Colegiul Economic „Ion Ghica”, din Bacău, împreună cu profesorii lor. „Vrem – ne-a spus conf. univ. dr. Mihai Căprioară – să facem educație altfel, tocmai pentru a arăta că antreprenoriatul este despre acțiune, despre fapt și despre alte tipuri de capacități pe care elevii le pot dezvolta. Pe elevi i-am pus în situația unei licitații publice. I-am împărțit pe șase echipe și au concurat pentru premii simbolice, dar totul înseamnă noi experiențe de «educație altfel», cu vizite la firme în care se fac afaceri, pentru a vedea faptic cum este organizată acolo munca”.

Elevii au optat de la început ce rol au vrut să joace în acest exercițiu. S-au ales antreprenori și angajați și au participat la o licitație al cărui obiect a fost o ofertă pentru construirea unui „Turn de iluminat”. „Obiectul licitației – ne-a declarat lect. univ. dr. Gabriela Fotache, directoarea departamentului departamentului Servicii pentru elevi, studenți și absolvenți – a fost unul simbolic, iar noi chiar l-am supranumit «Turn de iluminat minți creatoare». Astfel, încercăm să schimbăm un pic forma în care se predau cunoștințe elevilor și studenților, e o învățare prin joc. Și nu am avut surpriza ca pe parcursul a patru ore elevii să se plictisească, ceea ce este un mare câștig la noile generații”.

Participanții au avut resurse limitate pentru licitația lansată, deci pe care au fost nevoiți să le gestioneze bine, au făcut oferte de preț, iar la final s-a stabilit și ce profit au obținut în urma ofertelor.
Departamentul Servicii pentru elevi, studenți și absolvenți de la Universitatea Bacovia include și Centrul de consiliere și orientare în carieră – deschis inclusiv pentru elevii care vor da admitere la facultate – și societatea Alumni – care se ocupă de absolvenții universității.

„Workshopul este o învățare experențială care noi credem că prinde foarte bine la tineri. Ne-am orientat spre elevii de liceu, pentru că ei vor fi viitorii noștri studenți. Le oferim astfel experiențe care îi vor ajuta mai târziu să-și aleagă și cariera. Am avut și mulți nehotărâți, care nu știau încă ce vor să devină, dar aici au identificat competențe pe care le au dar nu le-au descoperit încă”.
Lect. univ. Gabriela Fotache

Alte articole