Satele rămase neelectrificate după 1990, dar și noile zone rezidențiale vor putea să beneficieze de un ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care vine cu o prevedere neașteptată: unitățile administrativ-teritoriale (UAT) pot încuraja extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice asigurând o cofinanțare a investiției de 20 la sută. Diferența o va suporta, firește, compania Delgaz Grid, fostă E.On.

Primarii au fost informați despre posibilitatea extinderii rețelelor în cadrul unei întâlniri organizate de Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacău, la care au participat reprezentanți ai ANRE și Delgaz Grid. Discuțiile au vizat etapele procesului de proiectare, amplasare și construire a rețelelor, precum și anumite date tehnice și financiare privind investiția, care sunt necesare realizării proiectului.

Contribuția UAT-urilor se va situa între 20 și 50 la sută, în funcție de dimensiunea investiției, și va fi stabilită după realizarea studiului de fezabilitate.

Banii pot fi recuperați de UAT

„După cinci ani de la realizarea rețelei și punerea în funcțiune a acesteia, se va face o evaluare a eficienței investiției. Dacă se va constata că eficiența este peste 80 la sută, partea de cofinanțare va fi restituită UAT-urilor de către operator.”
Valentin Ivancea, subprefect de Bacău

Utilizatorii care solicită racordarea la rețea și prezintă acordul de principiu sunt obligați să asigure cofinanțarea lucrărilor. Conform legislației, „contribuția fiecărui utilizator la finanțare se stabilește de operatorul de distribuție în funcție de categoria de consumator, proporțional cu puterea maximă simultan absorbită de către acesta”.

Valentin Ivancea a precizat că proiectul de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice este foarte important, la fel și întreținerea rețelelor existente, având în vedere furtunile din ultima perioadă, și a adăugat că Instituția Prefectului va veni în sprijinul UAT-urilor și a operatorului. În perioada următoare, primăriile vor organiza întâlniri cu cetățenii, vor face o analiză și vor prezenta concluziile Prefecturii, după care va urma o nouă întâlnire cu reprezentanții Delgaz Grid.


PUBLICITATE