Prima sesiune de admitere la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a încheiat cu succes. S-au înscris 2.041 de candidaţi români şi români de pretutindeni pe 1.036 de locuri bugetate, atât la studiile universitare de licenţă, cât și la cele de master.

„Pentru că sunt cereri foarte multe, universitatea va face demersuri la Ministerul Educației Naționale pentru suplimentarea de locuri bugetate, care urmează a fi puse la dispoziția candidaților în a doua sesiune de admitere. După finalizarea confirmărilor, vom face publice locurile disponibile pentru cea de-a doua sesiune de admitere, care va avea loc în luna septembrie.”
Conf.univ.dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu, prorector pentru etica şi imaginea universităţii

Oferta educaţională a Universităţii include 36 de programe de studii universitare de licenţă, 27 de master şi 2 de doctorat, toate programele de studii fiind acreditate de către ARACIS.

Universitatea are cinci facultăți: Facultatea de Inginerie (unde perioada de înscriere la studiile de licență în a doua sesiune este între 2 și 20 septembrie), Facultatea de Litere (perioadă de înscriere între 2 și 19 septembrie/ 2-18 septembrie, la programul de conversie profesională PIPP), Facultatea de Ştiinţe (2-12 septembrie), Facultatea de Ştiinţe Economice (04-25 septembrie) și Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (02-13 septembrie).

Pentru master admiterea din toamnă va avea loc după cum urmează: Facultatea de Inginerie 3-20 septembrie, Facultatea de Litere 2-18 septembrie, Facultatea de Ştiinţe 2-11 septembrie, Facultatea de Ştiinţe Economice 4-24 septembrie, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 2-13 septembrie. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează doar în luna septembrie, cu înscrierea în perioada 2-5 septembrie.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, pe o durată, de cel puțin un semestru, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, peste 1.600 burse de studii, stagii de practică şi internship, cazare în căminele universităţii, servirea mesei la restaurantul universităţii, posibilitatea de documentare şi studiu la bibliotecă, tabere studenţeşti gratuite la mare şi la munte. De asemenea, studenţii pot acumula experienţă prin practică la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV şi pot efectua activităţi extra-curriculare.
Totodată, pentru a veni în ajutorul studenţilor, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a depus 6 cereri de proiecte de dezvoltare instituţională, din care 4 au fost déjà finanţate, proiecte care vizează Societatea Antreprenorială Studenţească, serviciile de consiliere pentru studenţi, internaţionalizarea şi excelenţa în cercetare. Instituția este lider de proiect POCU şi partener în alte două proiecte care asigură practica studenţilor şi dobândirea unor competenţe transversale de antreprenoriat.
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este o universitate regională, dar numărul şi calitatea colaborărilor sale cu parteneri din alte ţări îi conferă, de asemenea, un caracter internaţional.PUBLICITATE