Constructorii au montat armături și au turnat primele suprafețe de beton pe cea de a doua jumătate a Pudului peste râul Trotuș din Onești. Prima cale de circulație pe acest pod este finalizată, iar lucrările la cel de al doilea sens au început la debutul lunii martie. În zilele următoare se vor arma, cofra și turna și celelalte tronsoane ale acestei căi de circulație.

Podul se află de anul trecut în renovare capitală și este o lucrare de peste opt milioane de lei, cu finanțare pe un program de dezvoltare locală, PNDL II. Constructorul este Confer Group, din Onești. Podul era deteriorat pe o bună parte a sa și se afla în această stare de aproape doi ani.

În proiect intră și lucrări de consolidare a malurilor râului în aval și în amonte de pod, primele lucrări de consolidare a podului de la construirea sa. Din cele 12 luni de contract, primele două luni au fost ocupate cu lucrările de proiectare.


PUBLICITATE