Cu multe proiecte dezbătute ”la foc automat” în cadrul unei ședințe ”în forță” a Consiliului Local Onești – aceasta a fost atmosfera întrunirii (de peste trei ore!), a aleșilor locali ai municipiului de pe Trotuș, din zilele trecute, în care s-a făcut referire la problemele stringente ale comunității.

Această ședință a fost deschisă cu expunerea planurilor pe care RAJA Constanța (operatorul de distribuție a apei potabile și care urmărește și canalizarea), le are pentru prezent și pentru viitor în municipiul Onești. Aurel Presură, director general adjunct al RAJA Constanța a cerut sprijinul primarului municipiului Onești pentru rezolvarea problemei de găsire a celei de-a doua surse de apă a localității.

El a mai menționat că ”trebuie reabilitate rezervoarele Gospodăriei de apă și să fie sectorizată rețeaua de apă a municipiului. ”Am realizat sisteme locale de ridicare a presiunii la 2.5 – 3 atmosfere, rețeaua de canalizare din municipiul Onești se va extinde iar realizarea unei stații de epurare devine prioritate zero pentru Onești”, a menționat Aurel Prescură.

El a răspuns întrebărilor consilierilor locali oneșteni, liberalul Gheorghe Ene interesându-se ”când vom intra în normal cu distribuția apei potabile și nu vor mai fi avarii?” Amintind că ”mare parte din cei 82 kilometri de rețea au peste 30 de ani” și că ”au scăzut la jumătate numărul avariilor la distribuția apei potabile” Aurel Prescură a menționat că ”odată cu schimbarea rețelei, în 2020 putem spera ca pierderile pe rețeaua de apă potabilă a Oneștiului să fie de 25 – 20 la sută”.

La întrebarea consilierei Mihaela Bădic Geaboc ”în ce stadiu se află proiectul de reabilitare a rețelei oneștene de apă?” răspunsul invitaților de la RAJA Constanța la ședința Consiliului Local Onești a fost că ”acest proiect este într-un stadiu avansat, fiind obținute avizele și acordurile necesare”. Anca Tofan a menționat că ”este o soluție și pentru a doua sursă de apă a Oneștiului, la care este nevoie de 140 litri pe secundă. S-au analizat condițiile oferite de râurile Trotuș și Tazlău și primul menționat are debitul necesar dar trebuie realizate o priză și o stație de captare, trebuind îndeplinite și procedurile de mediu. Pentru Stația de epurare avem toată documentația pregătită, termenii de realizare fiind realiști dar și foarte ambițioși!”

După problemele legate de apă la Consiliul Local Onești s-a dezbătut și situația ridicării în viitor a gunoiului menajer în condițiile în care și Oneștiul este dator cu o sumă de lei din cauza diferenței dintre numărul persoanelor rezidente în municipiu conform datelor ultimului recensământ și al locuitorilor ce au încheiat contracte cu Romprest SA. Bogdan Seto, directorul executiv al ADIS a menționat:”În urmă cu trei săptămâni Romprest a început operațiunea de executare silită și a blocat conturile ADIS, ce înregistrează o situație gravă a datoriilor. Trebuie ca să ajungem la un echilibru suportabil și va fi totdeauna mai ieftin de plătit datoria către operator decât rezilierea contractului”.

Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești a menționat că la viitoarea întrunire a Consiliului Local va veni cu o propunere în găsirea unei soluții.

Demn de remarcat este faptul că în cadrul acestei ședințe au fost supuse dezbaterii și prin consensul consilierilor locali au fost rezolvate mai multe probleme importante pentru comunitatea oneșteană. Astfel, la stabilirea modelului cadru de Contract de concesiune consilierii locali au hotărât ca să fie achitată redevența datorată pe primele șase luni ale perioadei de concesiune.

În această privință, prin adoptarea unui nou regulament a fost luată și o hotărâre care ”deblochează” toate concesionările din municipiul Onești. ”Acest nou regulament are la bază un studiu de piață la care se stabilesc valorile minime. Media valorii metrului pătrat pentru concesionare este de 60 lei pe an, ce nu reprezintă o sumă foarte mare. Este bine că se depășește o situație incertă, pentru că mulți oneșteni vor să intre în legalitate”, a menționat Gheorghe Ene, consilier al Partidului Național Liberal.

Alte articole