În cadrul proiectului de mobilitate pentru profesori „O școală mai bună este o școală fără bullying!”, 2019–1-RO01-KA101-061940, Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1, finanțat de Comisia Europeană și derulat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, trei cadre didactice de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Ionela Andrei, Cristina Iolanda Filipoaia și Marinela Lăcrămioara Mihăilă, au participat alături de colegi din Grecia, Spania și Turcia la un curs de formare cu tema „Academic Success through Classroom Management”, desfășurat în Praga, Cehia. Cursul a fost organizat de iTeach ITL Institute Istanbul și a fost susținut de formatori cu experiență internațională, activitățile desfășurate fiind exemple de bune practici, deoarece gestionarea eficientă a clasei este de mare importanță, aceastapunând bazele predării și învățării. Cursul a oferit o abordare practică și teoretică a modului de a obține cooperarea elevilor în sarcinile de lucru și de a face față solicitărilor din timpul orelor. Managementul clasei diferă de la un profesor la altul, în funcție de personalitatea profesorului, stilul de predare, numărul de elevi.

Managementul clasei depinde de felul în care lucrează profesorul, de modul în care colaborează clasa și, implicit, de modul în care profesorul și elevul lucrează împreună.

În desfășurarea activității pot apărea situații perturbatoare. În acele momente e important ca profesorul să poată face față comportamentului perturbator în timpul cursurilor și să îl poată reduce la minimum printr-o gestionare eficientă a clasei, așa încât să poată avea loc învățarea eficientă. Odată ce profesorul reușește să reducă sau să elimine eficient comportamentul perturbator în clasă, va crește atenția și implicarea elevilor, ceea ce va duce la performanță școlară. Activitățile de formare au cuprins: sesiuni de spargere a gheții, de luare a deciziei, de automotivare, jocuri de rol, discuții de grup, dezbateri, brainstorming, strategii bazate pe acțiune, proiecte. Participarea la acest curs a avut un impact pozitiv cu privire la conștientizarea legăturii dintre managementul eficient al clasei și succesul școlar al adolescenților, conștientizarea modului prin care fiecare poate contribui la un mediu fără violență, îmbunătățirea abilităților de gândire creativăpentru a reacționa mai bine în situațiile de zi cu zi.

Profesorii participanți la această mobilitate și-au propus conștientizarea dimensiunii fenomenului de bullying și găsirea unor modalități de prevenire și combatere a acestui fenomen. Prin activitățile desfășurate au căutat soluții, în condițiile în care s-a constatat o scădere a rezultatelor școlare a elevilor afectați de bullying. A fost creată și o listă de corespondență a participanților din Grecia, Spania, Turcia și România pentru a face în viitor schimb de idei și experiențe. Diseminarea programului de formare se va desfășura până la sfârșitul anului școlar 2019 – 2020.

Cadrele didactice de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Ionela Andrei, Cristina Iolanda Filipoaia și Marinela LăcrămioaraMihăilă, speră ca prin experiența acumulată, prin intermediul proiectelor și activităților care vor fi desfășurate în școală, să contribuie la crearea unui mediu sigur al învățării, la îmbunătățirea relațiilor între elevi, între elevi și profesori, dar și între elevi și părinți, pentru a pune bazele unei schimbări în educație.

prof. Marinela Lăcrămioara Mihăilă