În urma deciziei luate în consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Bacău, conform calendarului privind mișcarea personalului didactic, s-a aprobat detașarea în interesul învățământului a directorilor și directorilor adjuncți pe posturile rămase neocupate în urma concursurilor organizate pentru ocuparea acestor funcții de conducere.

Practic, s-au prelungit mandatele multora dintre ei, pentru că deciziile privesc aceleași persoane ca și anul trecut.

Unele școli și licee din întreg județul Bacău vor fi conduse și în noul an școlar de 60 de directori și
directori adjuncți detașați în interesul învățământului (din totalul de circa 280).

Aceștia vor ocupa locurile care au rămas vacante în urma concursurilor care au avut loc de trei ani încoace, inclusiv în vara trecută. 12 dintre directorii și directorii adjuncți pentru care s-au aprobat noi decizii de detașare pe aceste funcții sunt din Bacău, iar celelate posturi vor fi ocupate cu delegare în restul județului, atât în unități din mediul urban, cât, mai ales, din mediul rural.

Pentru a ocupa o astfel de funcție un director sau director adjunct trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții: să aibă diplomă de licență, să fie membru în Corpul Experților în Management Educațional, să fie titular în învățământ, să aibă minimum gradul II didactic sau titlul de doctor, calificativul de „foarte bine” și nicio sancțiune în ultimii patru ani școlari, să fie apt din punct de
vedere medical și să nu ocupe nicio funcție de conducere în vreun partid politic.

Experiența în management educațional constituie un avantaj.

În municipiul Bacău a fost aprobată această detașare pentru următorii directori și directori adjuncți:

* prof. Marius Căpușă (director) la Club Școlar Sportiv
* prof. Tatiana Nămoloșanu (director) și prof. Anca David (director adjunct), care a înlocuit-o pe
prof. Elena Frunză, la Colegiul „Henri Coandă”
* prof. prof. Monica Resmeriță (director) la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” – aici nu este încă nicio
numire pe funcția de director adjunct, care rămâne neocupată
* prof.pr. Anton Săboanu (director) la Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif”
* prof. Daniela Bîrzu (director adjunct) la Colegiul Național de Artă „George Apostu”
* prof. Lavinia Băisan (director) la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”
* prof. Elena Amarinoaie (director adjunct 1) la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”
* prof. Anca Sereș (director adjunct 2) la Școala Gimnazială „Al.I Cuza”
* prof. Vasile Luca (director) la Școala Gimnazială „Domnița Maria”
* prof. Diana Craiu (director adjunct 3) la Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen”, înființat de anul acesta urmare a creșterii numărului de preșcolari și elevi care învață în această instituție școlară
* prof. Diana Aprodu, coordonator CJAP

S-a desființat în schimb postul de director adjunct la Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, unde anul trecut a fost detașată pentru a ocupa acest post prof. Mariana Ștefan.

Aceste detașări în interesul învățământului sunt valabile doar pe perioada noului an școlar, care,
calendaristic, începe pe 1 septembrie 2019 și se termină pe 31 august 2020. Restul posturilor sunt ocupate prin concurs pe un mandat de 4 ani, de la organizarea acestuia.

Cinci schimbări și în echipa de la Inspectoratul Școlar Județean

Dacă detașările de directori și directori adjuncți în școli s-au aprobat de ISJ, Ministerul Educației aprobat, conform metodologiei, și noile propuneri privind echipa de inspectori de specialitate din Inspectoratul Școlar, care ocupă aceste posturi fără concurs. Aici sunt cinci nume noi, în cei 27 de inspectori școlari din instituție.

Aceștia sunt:

• prof. Emil Ganea – inspector pentru management instituțional, care o înlocuiește pe prof. Mihaela Franț;
• Mihaela Ichim Radu – inspector pentru educație permanentă și mentorat , care îl înlocuiește pe prof. Petru Bâzu;
• prof. Mioara Stoian – inspector pe limba și literatura română, care o înlocuiește pe prof. Oana Bărbuț;
• prof. Crina Muraru – inspector pe matematică/informatică, care o înlocuiește pe prof. Cora Nechita;
• prof.Elena Țânculescu – inspector pe biologie, care o înlocuiește pe prof. Corina Bîra.