Asociația Părinților Grădiniței „Crai Nou″ Bacău este inițiatoarea și co-finanțatoarea Proiectului de educație ecologică și pentru sănătate „Natură, bucurie, sănătate″ coordonat de prof. Mariana-Carmen Isop, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, în structura căreia este și grădinița, având drept sponsori Fundația pentru Parteneriat și MOL. Echipa de proiect este formată din cele 16 cadre didactice ale grădiniței, părinți, la care se adaugă personalul auxiliar, nedidactic și medical al grădiniței.

Proiectul are drept parteneri Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu″ Bacău, Direcția Silvică Bacău, Primăria Bacău, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea″ Bacău, Cabinetul medical al Grădiniței „Crai Nou″ Bacău.

Scopul proiectului este ecologizarea și amenajarea spațiului din jurul G.P.P. „Crai Nou″ Bacău în vederea desfășurării unor activități educative, recreative și extrașcolare în aer liber cu cei peste 200 de preșcolari ai grădiniței.

Prin desfăşurarea activităţilor, proiectul îşi propune să atingă obiective care vizează educarea preșcolarilor în spiritul protejării mediului înconjurător, fiind încurajaţi să se implice direct şi responsabil în diverse acțiuni de colectare de deșeuri, de ecologizare, de amenajare a unor spații verzi și în desfășurarea unor activități, jocuri, concursuri sau competiții în aer liber.

Proiectul se desfășoară în perioada 10 aprilie – 9 septembrie 2019 și cuprinde activități de educație ecologică, de voluntariat și pentru sănătate, activități practic-gospodărești. În luna aprilie s-au desfășurat primele activități ale proiectului.

În cadrul activității „Lumea care ne înconjoară″ muzeografii Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea″ Bacău – Lăcrămioara Zaharia, Anca Tudor, Bogdan Tomozii, Cătălin Tofan și consilierii APM Bacău – Maria Ionos și Nicoleta-Nona Ardeleanu – au prezentat materiale audio-video de informare referitoare la impactul poluării asupra calității mediului înconjurător și asupra sănătății oamenilor, viața în diverse ecosisteme, informații despre modul în care omul poate contribui la conservarea resurselor naturale ale planetei, dar și la îmbunătățirea vieții oamenilor. Cei mici au învățat și despre modul de colectare selectivă a deșeurilor și importanța utilizării raționale a resurselor mediului.

Activitatea „Sănătate de la toate″ a fost realizată cu sprijinul personalului medical al grădiniței (Creangă M. și Popa I.), împreună cu părinți care lucrează în domeniul sănătății (medici, farmaciști, asistenți medicali etc.) pledându-se pentru un stil de viață sănătos și promovând – prin materiale publicitare – petrecerea a cât mai mult timp în aer liber, practicarea sportului și a mișcării, încurajarea unei alimentații sănătoase și echilibrate, consumul de fructe și legume etc. în vederea dezvoltării fizice, mentale și socio-afectivă armonioasă a preșcolarilor.

Chiar dacă vremea a fost capricioasă, cei mici au desfășurat pe 15 aprilie activitatea de ecologizare și plantare de puieți și flori. Parteneri au fost de această dată Direcția Silvică Bacău, Ocolul Fântânele și Primăria Bacău – Departamentul Spații Verzi – care au asigurat materialul săditor. Alături de părinți, cadre didactice, personalul auxiliar și nedidactic, preșcolarii au plantat 50 de molizi și 10 tuia, urmând ca în perioada următoare să fie răsădite cele 400 de flori. Mulțumim pentru implicare dl. ing. Ghelasă Viorel, Popovici Claudiu, Calian Cristi și pădurar Herciu Lucian. Copiii fiecărei grupe au de-acum prieteni noi pe care să-i ocrotească și să-i îngrijească!

Prof. Mariana-Carmen Isop, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”