Pe 8 septembrie, la o săptămână de la începutul Anului bisericesc, în Biserica Ortodoxă cinstim Naşterea Maicii Domnului. Maria s-a născut din părinții Ioachim şi Ana, fiind singurul lor copil, dobândit la bătrânețe, ca urmare a multor rugăciuni. Din tradiția Bisericii ştim că Ioachim-tatăl era urmaş al Regelui David iar mama Ana era fiica preotului Mathan din Betleem din neamul lui Aaron. Când era de numai 3 ani, potrivit făgăduinței părinților, Maria a fost adusă la Templul din Ierusalim unde rămâne până la 15 ani, desăvârşindu-şi educația. La 15 ani, după obiceiul evreiesc, trebuia să se întoarcă în familie, dar pentru că părinții săi trecuseră în veşnicie, ea a fost încredințată, ca urmare a unei descoperiri dumnezeieşti, rudeniei sale, bătrânului Iosif din Nazaret, trecut de 80 de ani, care fusese anterior căsătorit cu Salomeea şi avea din această căsătorie 7 copii. La scurt timp după ce a fost luată în grijă de Iosif la Nazaret, Fecioara Maria a primit de la Dumnezeu prin Arhanghelul Gavriil – Vestea cea Bună a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Astfel, Trupul Domnului s-a zămislit în pântecele Fecioarei odată cu Pogorârea Duhului Sfânt peste ea.
Cât priveşte numele dat Maicii Domnului – ebraicul Miriam – Sfântul Antim Ivireanul, în lucrarea sa intitulată „Didahii şi predici” încearcă să descifreze Taina celor 6 litere ale numelui Miriam, care întruchipează cele 6 taine mai presus de fire ale Bisericii: Buna Vestire prin care s-a descoperit întruparea lui Dumnezeu; „taina cea din veac ascunsă” – Naşterea Domnului – Crăciunul, prin care s-a împăcat Cerul cu pământul, adică omul cu Dumnezeu; Botezul – prin care omul se îmbracă în Har; Moartea pe Cruce a Mântuitorului Hristos – prin care primim viața vesnică; Învierea – prin care ni s-a dat bucuria de după moarte; Înalțarea la Ceruri – prin care firea omenească este aşezată de-a dreapta Tatălui.
Aşadar, naşterea Maicii Domnului face începutul unui alt fel de naştere a omului, naşterea de la Dumnezeu sau din Duhul despre care îi vorbea Iisus lui Nicodim (Ioan 3 vrs.5-6). Maica Domnului este răspunsul lui Dumnezeu dat părinților ei la stăruitoarele rugăciuni, dar este şi tot ce au putut să dea oamenii mai bun Creatorului. Troparul Sărbătorii surprinde acest adevăr: „Naşterea Ta de Dumnezeu Născătoare, bucurie a vestit la toată lumea că din Tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru”. Naşterea minunată a Maicii Domnului este un răspuns plin de iubire al lui Dumnezeu față de oameni. De aceea să trăim în Biserica iubirea lui Dumnezeu, pentru că Hristos se lasă purtat în brațele fiecăruia dintre noi, în Taina Sfintei Împărtăşanii, precum odinioară a fost purtat în brațele Maicii Sale.

Pr. Radu Florin Grigoraș, Parohia Măgura, Bacău


PUBLICITATE