În Duminica a VIII a după Rusalii ne întâlnim din nou cu Mântuitorul Hristos şi suntem iaraşi părtaşi la una din minunile Sale prin care-Şi arată milostivirea şi dumnezeirea Sa.
Prezent în apropiere de Betsaida -localitate din nord-estul mării Galileii, Domnul predica mulţimilor descoperindu-le din tainele Împărăţiei Cerurilor. Cuvântarea are loc la puţin timp după uciderea Sfântului Ioan Botezătorul în al doilea an de activitate publică.
Foarte mulţi oameni Îl urmau atraşi de învăţăturile Sale dar şi de dorinţa de a primi vindecare de multele lor suferinţe. Domnului “I s-a facut milă”de ei şi le-a vindecat bolnavii (Matei XIV,13). Absorbiţi de puterea cuvântului Lui Iisus, nici nu au băgat de seamă ca s-a facut seară,aşa că ucenicii L-au rugat să dea drumul oamenilor să plece pentru a-şi găsi de mâncare prin satele din apropiere.
Domnul le spune :”nu trebuie să plece;daţi-le voi să mănance”,însă acolo nu erau decât cinci pâini şi doi peşti la un copil. Au adus aceste pâini la Dânsul şi “luându-le le-a binecuvântat şi frângand le-a dat mulţimilor aşezate în grupuri de câte 50-100 de persoane. Toţi s-au săturat şi apoi au strâns resturile adunându-se doăsprezece coşuri cu fărâmituri,iar oameni erau ca la cincimii afară de femei şi de copii”(Matei XIV,21).
Minunea ne poartă cu gândul în urmă cu milenii când în timpul peregrinărilor prin Pustiul Sinai ,după ieşirea din Egipt,poporul israelitean a fost hrănit în chip minunat timp de patruzeci de ani. Ne aducem aminte şi de hrănirea minunată a lui Ilie în timpul foametei de o vaduvă din Sarepta Sidonului, căreia făina pregatită pentru hrana proorocului s-a înmulţit în chip minunat.
Hrana pe care noi o primim de la Domnul nu este numai cea trupească ci şi cea spirituală.
În Sfânta Liturghie,la Epicleză ,în urma invocării Duhului Sfânt,pâinea şi vinul sunt prefacute în Trupul şi Sângele Domnului din care se hrănesc,împărtăşesc toţi creştinii spre iertarea păcatelor şi viaţa de veci.
Minunea săvârşită atunci capată un înţeles simbolic şi prefigurează ,preânchipuie minunea ce se întâmplă la fiecare Sfânta Liturghie în Sfântul Altar în toate Bisericile crestine când Domnul hrăneşte pe toţi creştinii din “…Painea cea vie.De va mânca cineva din Pâinea aceasta viu va fi în veci.Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este Trupul Meu “(Ioan VI,33…51)
Mulţimile au primit atunci pâine şi peşte pentru trup şi cu Cuvântul Domnului pentru suflet.
Noi astăzi suntem hrăniţi spre sfinţenie şi viaţă veşnică de Mântuitorul cu Sfânta Împărtăşanie spre care Domnul ne îndeamnă şi ne zice :
“ Dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui,nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.Căci Trupul Meu este adevarată mâncare şi Sângele Meu adevarată băutură. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne în Mine şi Eu întru el”(Ioan VI,53-56).

Pr.Liviu Burlacu
Centrul “Izvorul Tămăduirii” – Bacău