3 februarie 2023
-1.1 C
Bacău

Măsuri aprobate în ședința de Guvern din 8 decembrie: salariul minim 3.000 lei din 2023

HomeEconomieMăsuri aprobate în ședința de Guvern din 8 decembrie: salariul minim 3.000 lei din 2023

Măsuri aprobate în ședința de Guvern din 8 decembrie: salariul minim 3.000 lei din 2023

În ședința de Guvern din 08.12.2022 s-au aprobat următoarele măsuri:
-cardul de alimente (250 lei o dată la 2 luni) se va acorda până la finalul anului 2023
Cardul se acordă unui număr aproximativ de 2,4 milioane beneficiari;
-compensarea prețului la energie în sumă de 1.400 lei/an în 2 tranșe februarie (700 lei) și septembrie 2023 (700 lei). Există anumite categorii de beneficiari pentru care se acordă aceste măsuri. Numărul  estimat al beneficiarilor este de 3.900.000. Listele se vor întocmi de către Ministerul Muncii;
-majoararea salariului în domeniul bugetar cu 10%;
-în 2023 nu se acordă bilete de valoare cu excepția tichetelor de creșă -în domeniul bugetar;
-se majorează punctul de pensie la 1785 lei începând cu 1 ianuarie 2023;
-se majorează indemnizația socială minimă la 1.125 lei;
-salariul minim pe economie s-a stabilit la valoarea de 3.000 lei brut cu facilitatea de 200 lei netaxabili.

Situatia legislativă referitoare la salariul minim, la data publicării acestui articol este următoarea:Ministerul de finante a publicat in 29.11.2022 un alt proiect care aduce o completare acestor prevederi, astfel se propune ca începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

Condiția aceasta nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.

Important

Prevederile de mai sus se aplică în aceleași condiții și în următoarele cazuri:
a) salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct.7, art. 138^2 și la art. 154 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
b) veniturior din salarii şi asimilate salariilor astfel cum sunt definite la art.76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obținute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii.
Suma de 200 de lei se diminuează în funcţie de:
a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt menținute la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;
b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

Prevederi referitoare la contractele part time

Pentru contractele part time la care impozitarea se face la nivelul unui salariu minim, proiectul prevede ca acest salariu minim la care se face referire, se diminueaza cu 200 lei lunar.

In prezent, art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal mentioneaza: contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^3 alin. (1), după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

In mod similar, se stabilește și baza de calcul pentru CAS, la art.168 alin. (6^1) din Codul fiscal.
Proiectul prevede ca prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (5^6) și ale art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin.(5^6) – (5^9) și ale art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.

Asadar, la contractele part time, contributiile se vor calcula la suma de 2.800 lei.

Alte titluri
Alte titluri

Opinii
Opinii

Ultimele știri