În Sala Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc, vineri, 13 iulie, masa rotundă intitulată „Noi parteneriate – Noi oportunităţi pentru studenţi”. Evenimentul face parte din proiectul „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM). Obiectivul general al acestei întâlniri a fost îmbunătățirea continuă a comunicării între studenţi – universitate – angajatori, pentru crearea profilului absolventului cerut de angajator, prin corelarea competenţelor profesionale dobândite pe parcursul anilor de studii cu cerinţele specifice de pe piaţa muncii.

În deschidere au luat cuvântul rectorul universităţii, prof.univ.dr.ing.Carol Schnakovzsky, şi preşedintele Senatului universităţii, prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff, care le-au mulţumit celor peste 40 de reprezentanţi din partea angajatorilor pentru participarea la dezbatere şi au punctat importanţa creşterii calităţii resursei umane solicitate de angajatori prin crearea unor instrumente pe care universitatea le poate aplica în procesul didactic.

Directorul de proiect, conf.univ.dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, a prezentat activităţile propuse a fi realizate în parteneriat cu angajatorii, printre care amintim: discuţii tematice în vederea obţinerii unui feedback din partea angajatorilor cu privire la profilul absolventului, stagii de practică şi internship, 5 workshop-uri pentru fiecare din cele 5 facultăţi ale instituției, adaptate specializărilor: „Ingineria-provocare şi viitor”; „Absolvent de litere: profesor sau PR-ist?”; „Licenţiat în ştiinţe-prezent şi viitor”; „Absolventul de ştiinţe economice faţă în faţă cu angajatorul”; „Sportul: meserie sau provocare”, un debate intitulat „Antreprenor 3600”, sesiuni de consiliere pentru studenţi, simulări de interviuri faţă-în-faţă cu angajatorii, evenimente de tipul „Angajat pentru o zi”.
Prof.univ.dr.Venera Cojocariu, directorul Departamentului de Consiliere Profesională din cadrul universităţii, a antrenat discuţiile în jurul temei Relaţiei dintre angajatori și universitate – un parteneriat pentru o carieră de succes.

„De fapt, proiectul CECIM îşi propune să realizeaze o balanţă între absolvenţii, care au aşteptări foarte înalte, nerealiste uneori, în raport cu ceea ce li se oferă şi angajatorii care au nevoie de angajaţi cu competenţe înalte. Încercăm să ne apropiem cât mai mult de o situaţie ideală: absolvenţi şi anjagatori mulţumiţi”, a precizat aceasta.

Gabriel Mareş, expert consiliere în cadrul proiectului, a purtat un dialog cu angajatorii prezenţi în jurul unui ghid de întrebări pentru a stabili care este profilul absolventului (viitor candidat la angajare), plecând de la abilităţile pe care absolventul le are până la abilităţile specifice şi atitudinea la locul de muncă, posibilităţile de formare din timpul studenţiei, prin stagiile de practică şi internship, până la adaptarea curriculei în acord cu cerinţele angajatorilor.

Dezbaterea a fost productivă, din intervenţiile celor prezenţi reieşind câteva elemente importante: dezvoltarea competenţelor personale (de comunicare, gândire logică, motivaţionale), nu doar a celor profesionale, corelarea activităţilor de practică din cadrul orelor de seminar şi laborator cu practica la locul de muncă în cadrul organizaţilor, implicarea angajatorilor la susţinerea examenelor de absolvire, organizarea de concursuri pe teme profesionale practice.

„Toate aceste activităţi şi propuneri vor fi concretizate prin crearea unui cadru formal, care presupune continuarea şi realizarea de noi parteneriate cu instituţiile şi organizaţiile din zona centrală a Moldovei”, a punctat, la final, directorul de proiect, conf.univ.dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu.