Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, mâine, 12 iulie, se va afișa prima repartizare computerizată în licee (pe www.admitere.edu.ro).

Dosarele de înscriere s-au depus între 3 și 7 iulie, iar zilele acestea s-au validat în sistem. În Bacău, sunt locuri pentru toți elevii.

Astfel, pentru anul școlar următor 2019 – 2020, în planul de școlarizare al județului sunt prevăzute 4.004 de locuri, pentru învățământul la zi, adică 143 de clase.

Dintre acestea, 2.268 de locuri sunt pentru filiera teoretică, 1.344 pentru cea tehnologică, iar 392 pentru filiera vocațională.

Admiterea în liceu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv.

Nu participă la această repartizare computerizată elevii care au ales învățământul profesional, seral sau cu frevență redusă, dar nici cei care au optat pentru liceele vocaționale.

Aceștia din urmă sunt repartizați în funcție de notele obținute la probele vocaționale, pe care le-au susținut deja, și numai în caz de departajare (mai mulți candidați pe un loc) se ia în considerare și media de la Evaluarea Națională.

Media generală obținută la Evaluarea Națională contează în proporţie de 80% la admiterea în liceu, restul de 20% fiind media generală de absolvire a claselor V-VIII.