Direcția Silvică Bacău și parteneri săi din tot județul – între care instituții ale administrației publice și unități de învățământ – au finalizat, la jumătatea lunii aprilie, tradiționala manifestare „Luna plantării arborilor”. Evenimentul a ajuns, în acest an, la ediția a XI-a și a avut loc în perioada 15 martie – 15 aprilie. Evenimentul a avut în prim plan evidențierea rolului și importanței pădurii în menținerea echilibrului în natură.

Programul de acțiuni a cuprins plantarea a 127 ha din fondul forestier național al statului. În plus, au fost regenerate pe cale naturală peste 336 ha. Astfel, în acest an suprafața totală de pădure regenerată la nivelul Direcției Silvice Bacău va fi de cel puțin 463 ha.

Pentru plantare s-au folosit aproximativ 635.000 de puieți forestieri din diverse specii, produși în pepinierele proprii. Tot din pepinierele Direcției Silvice Bacău, peste 900.000 de puieți au fost transferați la alte direcții silvice, pentru a fi plantați în această primăvară. De asemenea, au fost oferiți primăriilor din județ, gratuit, peste 100.000 de puieți, pentru a fi plantați pe terenuri goale, degradate sau neproductive.

Alte activități au fost popularizarea prin afișe și panouri a importanței păstrării integrității fondului forestier și a prevederilor Codului Silvic, conștientizarea cetățenilor și proprietarilor privați de rolul pădurii în viitor și informarea asupra obligațiilor ce le revin în calitate de deținători de păduri și antrenarea locuitorilor pentru acțiuni de igienizare a lizierelor pădurilor. De asemenea, s-a asigurat material săditor și a fost acordată asistență tehnică pentru înfrumusețarea spațiilor verzi din localitățile județului.

Direcția Silvică Bacău, parte componentă a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, a coordonat și susținut activități specifice „Lunii plantării arborilor” în mai multe comunități și zone ale județului:

Bacău

Împreună cu scriitorul Ovidiu Bufnilă, în Bacău s-au făcut o serie de activități de tip work-shop, pornind în dezbateri de la tema „Pădurea are forma inimii tale”, în colegiile „Gheorghe Vrănceanu”, „Ferdinand I”, „Vasile Alecsandri” și la Universitatea „Vasile Alecsandri”, din Bacău.
De asemenea, Ocolul Silvic (OS) Bacău a fost gazda reprezentanților Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, pentru plantarea de puieți de gorun, de paltin și de cireș.
Nici instituțiile autorităților județului Bacău nu s-au lăsat mai prejos, iar reprezentanții Prefecturii, Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență au plantat câteva sute de puieți pe raza OS Fântânele.

Sascut

La Sascut, pe 21 martie, de Ziua internațională a pădurilor, elevii au plantat arbori. „Suprafața pe care s-a lucrat – ne-au spus silvicultorii – a fost plantată în urmă cu aproximativ 70 de ani cu molid. Din păcate, această specie, introdusă în afara arealului său natural, nu are viață lungă. Din cauză că toți arborii s-au uscat în ultima perioadă, a fost necesar să fie extrași, iar în loc să se plantează puieți din specii care corespund tipului natural fundamental de pădure”.
La finalul lunii martie a fost rândul celor de la Liga studenților din Bacău să planteze arbori pe raza OS Sascut. Iar la început de aprilie a avut loc o acțiune de plantare și pe Dealul Cireșoaia – Slănic Moldova, în OS Târgu Ocna. Acolo, 200 de elevi, profesori și alți voluntari au plantat câteva mii de puieți, care vor forma o nouă pădure ce va contribui la diminuarea efectelor negative ale viiturilor torențiale.

Moinești

În OS Moinești s-a realizat o acțiune de plantare împreună cu Primăria Moinești, pe Dealul Văsâiești, iar la școala din Solonț a fost organizată activitatea „Pădurea și importanța acesteia pentru societate”, la care au participat 70 de elevi de gimnaziu. La Școala „Al. Sever”, 64 de elevi din clasele a V-a și a VII-a au realizat referate cu tema „Rolul pădurii”, dar și macheta unei păduri. Acolo a avut loc și un concurs pe subiectul „Pădurea”. Personalul silvic a prezentat un material informativ cu tema „Pădurea și importanța acesteia pentru societate”.
Tot în Moinești, în colaborare cu Școala „Tristan Tzara” s-a desfășurat proiectul „Pădurea și importanța acesteia pentru societate”, la care au participat 58 de elevi din clasele a VI-a și a VII-a, în cadrul căruia s-au prezentat informații privind funcțiile de protecție a mediului exercitate de pădure, principalele amenințări pentru păduri, influența asupra schimbărilor climatice și s-au plantat puieți împreună cu elevii.

La silvicultori acasă

Chiar în ultima zi a „Lunii plantării arborilor”, Direcția Silvică Bacău a fost gazda a 36 de elevi din clasa a IV-a de la Școala „Al. I. Cuza”, însoțiți de învățătoarea Felicia Grigore. Elevii au fost conduși pe un traseu educativ în Parcul Dendrologic Hemeiuș, au primit răspunsuri la numeroasele lor întrebări și curiozități li s-a prezentat modul de plantare a puieților.
Tot la sediul Direcției Silvice, elevi ai „Anghel Saligny”, „Ion Ghica”, „H. Coandă” și „Gr. Antipa” au participat la o activitate pe teme silvice, în cadrul căreia au prezentat materiale power point, slide-show și momente artistice, urmate de o dezbatere pe tema pădurii. În partea a doua, elevii au făcut un traseu tematic în Parcul Dendrologic, însoțiți de ing. Adrian Titianu, care le-a prezentat specii de plante ierboase și lemnoase, precum și de animale din fauna și flora locală.
Iar pe 16 aprilie, în colaborare cu Școala nr. 1 din Roșiori s-a desfășurat proiectul „Natura, o comoară neprețuită”, în cadrul căruia s-au prezentat filme și postere privind importanța naturii și s-au plantat puieți împreună cu elevii.

Regenerarea și întreținerea pădurii continuă

Pentru anul 2019, Direcția Silvică Bacău își propune să execute lucrări de întreținere în toate plantațiile înființate și care nu au ajuns la starea de masiv, după cum urmează: 201 ha de revizuiri, 450 ha de mobilizări, 2.000 ha descopleșiri.
De asemenea, sunt în plan lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale pe o suprafață de 2.020 ha.
În pepinierele silvice, în această primăvară sunt făcute culturi de salcâm pe 13 ari și repicarea puieților de molid produși în solarii pe o 46 de ari.
Iar în toamnă, în funcție de fructificația speciilor forestiere se vor realiza culturi în pepinierele silvice pentru producerea puieților de fag, gorun, paltin, cireș și brad, dar și de alte specii.

„În această perioadă am realizat ceea ce ne-am propus în ceea ce privește regenerările naturale, artificiale, completările și refacerile de plantații calamitate din județ. De asemenea, au fost mobilizați elevi, studenți și alți tineri în acțiuni de plantat puieți, de înfrumusețare a spațiilor verzi din comune și orașe, dar și la unitățile de învățământ. Și s-a mediatizat, prin expuneri video și concursuri școlare, importanța pădurilor și a ecosistemelor forestiere. Acțiunile au avut loc în toate cele 14 ocoale silvice din județ.”
Ing. Viorel Ghelasă, directorul Direcției Silvice Bacău

O sărbătoare de aproape 150 de ani

Începuturile „Lunii plantării arborilor” datează din anul 1872, când a fost celebrată sădire a arborilor în Statele Unite ale Americii, pentru contracararea efectelor despăduririlor masive din lupta pentru cucerirea Vestului.

În România, Luna Pădurii – așa cum era numit evenimentul inițial – a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1902. Organizatorul principal a fost Spiru Haret, ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, iar acțiunea a fost relatată de ziarele timpului sub titlul generic „Sărbătoarea sădirii arborelui”.

Alte articole