dav

Începerea noului an școlar 2019-2020 la Grădinița cu Program Prelungit „Crai Nou″ Bacău a marcat și finalizarea unui frumos și generos proiect de educație ecologică și pentru sănătate „Natură, bucurie, sănătate″, inițiat de către Asociația Părinților Grădiniței „Crai Nou″ Bacău, sponsorizat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România, având drept parteneri Direcția Silvică Bacău, Primăria Bacău, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea″ Bacău, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu″ Bacău și Cabinetul medical al Grădiniței „Crai Nou″ Bacău.

dav
Echipa de proiect, formată din cele 16 cadre didactice ale grădiniței, comitetele de părinți ale celor 8 grupe, personalul auxiliar, nedidactic și medical al grădiniței, a fost îndrumată de prof. Isop Mariana-Carmen, coordonatorul proiectului.
Proiectul s-a desfășurat în perioada 10 aprilie – 9 septembrie 2019 și a avut drept scop ecologizarea și amenajarea spațiului din jurul Grădiniței „Crai Nou″ Bacău în vederea desfășurării unor activități educative, recreative și extrașcolare în aer liber cu cei peste 200 de preșcolari ai grădiniței, dar și conștientizarea protejării mediului înconjurător și a principiilor unui stil de viață sănătos.
Activitățile de educație ecologică, de educație pentru sănătate, de voluntariat și cele practic-gospodărești desfășurate în cadrul proiectului au reușit să formeze preșcolarilor atitudini pozitive în spiritul protejării mediului înconjurător. Preșcolarii au fost încurajaţi să se implice direct şi responsabil în diverse acțiuni de informare despre poluarea și degradarea mediului, de colectare de deșeuri, de ecologizare și de amenajare a unor spații verzi în vederea desfășurării unor activități, jocuri, concursuri sau competiții în aer liber. Nu au fost omise nici activitățile privind stilul de viață sănătos, bazat pe o alimentație sănătoasă și rațională, pe mișcare și petrecerea a cât mai mult timp în aer liber.

Alături de părinți, preșcolarii au plantat pomi, arbuști și flori asigurate prin sponsorizare de către Primăria Bacău și Direcția Silvică Bacău, au participat la activități de informare desfășurate cu sprijinul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău și a Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea″ Bacău, au colectat deșeuri, au desfășurat activități de ecologizare a spațiului din jurul grădiniței, au efectuat drumeții și excursii.

Cei mici au înțeles că deșeurile pot fi reciclate și că din ele se pot obține chiar și jucării sau costume „ciudate″, că este foarte important să le colectăm selectiv și să avem un comportament și o atitudine de protejare pentru mediul înconjurător.
Dacă protagoniștii „Festivalului costumelor Eco″ au fost cei mici, iar artizanii au fost părinții și doamnele educatoare, la activitățile de reamenajare a parcului grădiniței rolurile s-au schimbat. Părinții, alături de personalul auxiliar și nedidactic, au desfășurat activități de voluntariat care au presupus repararea și vopsirea echipamentelor de joacă existente, montarea de mobilier nou, amenajarea unui parcurs aplicativ destinat desfășurării a cât mai multe activități în aer liber: concursuri de cros, întreceri de biciclete/ triciclete/ role, observări, experimente, desene pe asfalt etc.

Aleile și scuarul – înconjurat acum de băncile noi – vor fi decorate cu desene educative, șotroane și personaje din desene animate. Toate vor avea rolul de a satisface dorința și nevoia de mișcare a celor mici, bucuria lor de a desfășura activități în aer liber, de a explora mediul înconjurător, de a se implica în îngrijirea de flori, pomi, păsări și de a se bucura de frumusețea acestora.
Atât părinții, cât și copiii, au realizat că petrecerea a cât mai mult timp în aer liber este benefică pentru sănătate și contribuie la o dezvoltare fizică, socio-afectivă și mentală armonioasă. Jocul în aer liber asigură bucurie, relaxare, socializare, sănătate fizică și mentală.
Întrecerile și concursurile desfășurate în sala de sport a Școlii Gimnaziale ″Mihail Sadoveanu″ Bacău, în Parcul Nord sau în curtea grădiniței au pus în valoare aptitudinile sportive ale celor mici, dar mai ales i-au determinat să înțeleagă cât de importante sunt mișcarea, sportul și fairplay-ul în viața fiecăruia.

Interesul crescut al copiilor și cadrelor didactice pentru programe educative de tip outdoor, pentru învățarea prin explorare și activități extrașcolare cu caracter interdisciplinar va fi materializat prin diverse activități care se vor putea desfășura în noul spațiu din curtea grădiniței.

Eficiența educației experiențiale, ilustrată prin proverbul chinezesc ,,Ce aud – uit, ce văd – îmi amintesc, ce fac – înțeleg″, începe dincolo de ușa clasei și se consumă prin incursiuni în lumea reală, oferind oportunitatea acumulării de cunoștințe, exersării deprinderilor fizice și formării unor comportamente pozitive.

Acum grădinița poate răspunde solicitărilor copiilor de a desfășura activități în mijlocul naturii, activităţi care stimulează, motivează și favorizează calitatea educaţiei acestora.

Proiectul a necesitat un volum considerabil de muncă, responsabilitate și implicare din partea părinților, a cadrelor didactice și a partenerilor. Efortul fizic depus, timpul alocat găsirii celor mai bune soluții, demersurile premergătoare fiecărei activități au fost uitate când s-a văzut bucuria pe chipurile celor mici. Aceștia și-au reluat rolul de ″prieten″pentru pomii și florile plantate, au dansat și au desenat pe asfalt, au alergat fericiți strigându-și bucuria.

dav
Trebuie remarcată implicarea deosebită a părinților care ne-au susținut eforturile atât prin munca de voluntariat, cât și ca membrii cotizanți ai Asociația Părinților Grădiniței ,,Crai Nou″ Bacău. Contribuția financiară a Asociației la promovarea imaginii grădiniței și la susținerea colectivului de cadre didactice în organizarea şi desfăşurarea de concursuri, festivaluri, expoziţii, simpozioane, competiții sportive și schimburi de experiențe este remarcabilă. Baza materială a grădiniței a fost îmbogățită cu ajutorul fondurilor Asociației prin dotarea fiecărei grupe cu laptop, imprimantă, televizor, materiale didactice necesare centrelor de interes și activităților educative.
Acest proiect reprezintă materializarea bunei relații de colaborare dintre grădiniță, familie și comunitate. Rezultatul este o încununare a eforturilor colective ale copiilor, părinților, cadrelor didactice, specialiștilor din domeniul sănătății și protejării mediului înconjurător, autorităților locale, personalului auxiliar și nedidactic al grădiniței.

Coordonatorii, colaboratorii și partenerii au găsit modalitatea optimă de a duce la bun sfârșit proiectul, au stabilit cu exactitate datele și perioadele de desfășurare a tuturor activităților, care vor fi atribuțiile fiecăruia, detaliile modului de amenajare a terenului (materiale necesare, contribuția fiecăruia, consultarea specialiștilor, modul de executare a lucrărilor de amenajare).
Sprijinul financiar al Fundației pentru Parteneriat și al MOL România a fost cel care a contribuit la finalizarea tuturor activităților propuse, dar și la atingerea scopului și obiectivelor proiectului. Este lăudabilă inițiativa acestor distinși parteneri în sprijinirea ONG-urilor care inițiază sau se implică în proiecte de acest gen. Totul este destinat sporirii calității mediului, a ambientului educativ destinat tinerei generații.

Prin dobândirea unui spațiu de joacă plin de verdeață, bine amenajat, copiii care frecventează Grădinița „Crai Nou″ Bacău vor avea posibilitatea continuării activităților de educație ecologică și de sănătate, participând la întreținerea și ecologizarea acestuia, la sporirea numărului de flori, dar și la protejarea mobilierului și a echipamentelor din spațiul de joacă.
În anul școlar care abia a debutat fiecare grupă va adopta câte o parcelă, câte un strat de flori și un număr de pomi, iar copiii vor avea posibilitatea de a-și vedea „puii″ crescând și își vor forma aptitudini și abilități de grădinari pricepuți.
În următoarea perioadă se vor efectua mai multe activități de plantare pentru a spori numărul pomilor și florilor din curtea grădiniței, dar și de amenajare a unui spațiu destinat „grădinii de legume și zarzavaturi″ pe care preșcolarii o vor realiza în primăvară. Vom dezvolta astfel celor mici grija pentru mediul înconjurător, dar și nevoia de „cât mai mult verde în jurul nostru″.

Dir. adj. – Prof. Mariana Carmen Isop


PUBLICITATE