Aeroportul Internațional „George Enescu”, fiind regie autonomă, funcționează în subordinea Consiliului Județean, prin urmare deciziile și documentele finaciar-contabile trebuie prezentate și aprobate în plenul acestuia. Ultimele hotărâri care vizau RA Aeroportul Internațional au avut ca obiect bugetul regiei și înființarea unei comisii de selecție pentru evaluarea finală a candidaților propuși ca membri ai Consiliului de Administrație.

Membrii respectivi sunt specialiști ai direcțiilor de activitate economică, juridică, resurse umane și administrație publică din CJ Bacău. Cu prilejul dezbaterii acestui proiect, Cezar Olteanu, consilier județean al PNL, a ținut să o laude pe Oana Chelaru, director și președinte al RA Aeroportul Internațional „George Enescu”. „Vreau să o felicit pe doamna Oana Chelaru și să-i mulțumesc în numele comunității de afaceri pentru deschiderea pe care a arătat-o la propunerea ca un reprezentant al comunității de afaceri, în speță un reprezentant al Camerei de Comerț, să fie membru cu titlu de observator în Consiliul de Administrație.

Din informațiile mele, această inițiativă este unică în țară și cred că vor avea de câștigat și Aeroportul, și comunitatea de afaceri din această conlucrare”, a declarat Cezar Olteanu. Cât privește bugetul Aeroportului Bacău pe 2019, acesta va reprezenta 108 la sută în raport cu cel de anul trecut, fiind mai mare cu 1.659.250 de lei. Concret, bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an este de 21.869.000 de lei, creșteri fiind prevăzute la cheltuielile cu personalul, amortizarea și la cheltuielile cu bunuri și servicii.