Reciclarea este mai mult decât o modă. Industria gestiunii și reciclării deșeurilor reprezintă unul din domeniile cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial. Tendințele s-au schimbat în privința deșeurilor, iar tehnologia a avansat rapid și oferă astăzi soluții optime de recuperare și reciclare a materiei prime necesare în diverse industrii.

Creșterea calității serviciilor în domeniu este dată de dezvoltarea tehnologiilor pentru recuperarea materialelor din deșeuri, dar mai ales de inițiativele guvernamentale îndreptate către reciclare și reutilizare a materialelor recuperate. Populația a devenit și ea conștientă de beneficiile reciclării, ceea ce a dus la creșterea numărului de antreprenori în domeniu. Toate acestea sunt argumente care demonstrează dinamica rapidă de dezvoltare a industriei deșeurilor în viitorul apropiat.

Subvențiile guvernamentale și fondurile europene contribuie și ele la dezvoltarea industriei deșeurilor, în același timp în care ajută comunitățile din România să aibă parte de o calitate a vieții mai bună. Gestiunea corectă a deșeurilor și reciclarea înseamnă un mediu curat, sănătate publică, estetică urbană și, de ce nu, performanțe economice.

În Bacău, autoritățile județului au înțeles această oportunitate și au adus în zonă soluții optime pentru reciclarea deșeurilor.

Una din cele mai dinamice companii românești din domeniu, Grupul Eco Sud SA, a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru gestiunea deșeurilor în județul Bacău, organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS). Prin semnarea contractului cu ADIS Bacău, Eco Sud își consolidează poziția de lider de piață în domeniul gestiunii deșeurilor. Cu un portofoliu de cinci Centre de Management Integrat al Deșeurilor (Bacău, Dolj, Teleorman, Ilfov, Giurgiu) Grupul Eco Sud SA contribuie eficient la atingerea standardelor de creștere a calității vieții în România.

Roxana Manea, directorul general adjunct al Eco Sud SA

„Soluția Eco Sud a fost desemnată câștigătoare pentru excelența în servicii dar și a responsabilității față de mediul înconjurător. Soluția Eco Sud în domeniul gestiunii deșeurilor din județul Bacău înseamnă eficiență economică, sănătate publică, responsabilitate și profesionalism în operarea instalațiilor puse la dispoziție”, a declarat Roxana Manea, directorul general adjunct al Eco Sud SA.
În Bacău, ECO SUD tratează deșeurile ca materie primă, nu ca gunoi

Obiectivul declarat al Eco Sud SA este sortarea și reciclarea deșeurilor, având astfel capacitatea de a genera permanent resurse necesare vieții, protejând în același timp mediul înconjurător. Eco Sud tratează deșeul ca materie primă, nu ca gunoi.

„Suntem conștienți de situația alarmantă în privința resurselor naturale. Viitorul nu se poate clădi pe modelul «luăm – producem – aruncăm». Pentru a asigura o creștere economică durabilă, trebuie să utilizăm resursele într-un mod inteligent și durabil. Grupul Eco Sud a fost printre primele firme private din domeniu care a ales să aducă un aport substanțial la protejarea mediului înconjurător și a ales să implementeze conceptul de «economie circulară – zero deșeuri». Astfel, valoarea produselor și a materialelor este menținută cât mai mult posibil, deșeurile sunt reduse la minim, iar resursele nu părăsesc fluxul economic. Avem tehnologia, avem expertiza și, mai mult, avem determinarea pentru a gestiona eficient deșeurile astfel încât acestea să se transforme în resursă”, a precizat directorul general Eco Sud SA.

Acest tip de management al deșeurilor, corelat cu atitudinea pozitivă a autorităților locale din județul Bacău față de măsurile de colectare selectivă înseamnă beneficii pentru mediu, sănătatea publică, inclusiv de natură financiară, pentru autorități și populație deopotrivă.

„Colectarea selectivă a deșeurilor de la populație înseamnă transformarea în venit, în loc de o cheltuială pentru autoritățile publice a acestui tip de activitate. Deșeurile – colectate separat – reprezintă o resursă importantă de materie primă pentru industria de reciclare, produsele rezultate urmând să fie reintroduse în consum. Grupul Eco Sud își concentrează activitatea prezentă și mai ales cea viitoare către acest tip de soluții, adică tratarea deșeurilor ca resursă, nicidecum gunoi”, a explicat directorul general Eco Sud SA.

Grupul Eco Sud va implementa, în viitorul apropiat, o infrastructură modernă de selectare a deșeurilor cu ajutorul căreia gradul de recuperare a materiei prime pentru industria de reciclare va crește cu 25%. „Este o măsură care aduce soluții pe trei direcții: protecție a mediului, atingerea obiectivelor de țară și performanță economică”, a mai spus Roxana Manea.

Reutilizarea materiei prime din deșeuri aduce un aport considerabil industriei prelucrătoare a metalului, metalelor neferoase (aluminiu), plastic, hârtie/carton sau sticlă. De asemenea, tratarea deșeurilor biodegradabile înseamnă resurse pentru producerea de energie termică, energie electrică, combustibil lichid și gazos.

Colectarea selectivă – obiectiv prioritar pentru ADIS Bacău

ADIS Bacău își armonizează eforturile alături de Eco Sud în privința sortării, reciclării și recuperării materialor pentru a reintroduce în sistemul de producție cât mai mult material reciclabil.

„Este de remarcat atitudinea pozitivă a autorităților administrației județului Bacău față de mediu și față de obligațiile legale în privința gestiunii deșeurilor. Colectarea selectivă și introducerea în stațiile de sortare a deșeurilor colectate separat reprezintă pilonul de bază al activității de gestiune a deșeurilor”, a mai spus directorul general adjunct al Eco Sud SA.

Colectarea selectivă înseamnă sănătate publică, protecția mediului – printr-un procent ridicat de reciclare – și menținerea costurilor suportabile pentru populație. De asemenea, colectarea selectivă asigură țintele de recuperare materiale stabilite prin lege autorităților publice locale, de către Uniunea Europeană, evitarea amenzilor pentru neîndeplinirea acestora și implicit evitarea infringementului de care suntem tot mai aproape prin neîndeplinirea acestor ținte.

„Din punct de vedere al operativității, implicării și înțelegerii situației managementului integrat al deșeurilor la nivel local, am găsit aici, la ADIS Bacău, un model de bune practici, eficiență și viziune, un exemplu pentru asociațiile intracomunitare din România”, a precizat directorul general Eco Sud.

Soluții Eco Sud pentru groapa de gunoi din Bacău

Soluțiile Eco Sud vor rezolva și problemele generate de funcționarea precară, în trecut, a depozitului ecologic Bacău. Eco Sud are capacitatea și expertiza necesară pentru a opera pe viitor Depozitul Conform Bacău și instalațiile conexe, astfel încât să se constituie ca un exemplu de bune practici în domeniu managmentului integrat al gestionării deșeurilor la nivel național.

„Eforturile Eco Sud au fost și vor fi cu siguranță susținute de autoritățile publice locale, de ADIS Bacau precum și de autoritățile de reglementare și control. În baza planului de remedieri – care este deja agreat și bugetat – vom implementa soluții optime de operare a depozitului astfel încât, pas cu pas, să remediem neajunsurile trecute și să atingem un nivel calitativ înalt în activitatea prestată. Salutăm cu această ocazie atitudinea constructivă a Primăriei Bacău care și-a asumat la rândul său, efectuarea acestor remedieri rezultate ca urmare a operării celulei 1, urmând a fi încheiat în acest sens un protocol, împreună cu planul de măsuri ce va sta la baza emiterii Autorizației Integrate de Mediu”, a precizat Roxana Manea.

Investiție de 32 milioane de euro

Cu o investiție de aproape 32 milioane de euro, Bacăul este printre puținele județe din România care dispune de un Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide (SMID).

„Aici, la Bacău, am găsit o echipă profesionistă de funcționari publici și o conducere a județului cu viziune și implicare pentru a identifica soluții moderne și eficiente de gestiune a deșeurilor. Investiția de 32 milioane de euro realizată, la cele mai înalte standarde, pentru sistemul de management integrat al deșeurilor este o dovadă în acest sens. Experiența, expertiza și profesionalismul specialiștilor Eco Sud au reușit să completeze acest demers al administrației băcăuane și au generat o soluție completă, modernă și eficientă economic în gestionarea deșeurilor din județul Bacău”, a declarat Roxana Manea, directorul general adjunct al Eco Sud SA.
SMID Bacău – care este gestionat de Grupul Eco Sud SA începând din 16 aprilie 2018 – este constituit din Depozitul Conform Bacău (celulele 2-4) și instalațiile sale conexe, instalațiile de sortare de la Bacău, Onești și Moinești, cele de compostare de la Bacău și Onești și stațiile de transfer de la Onești, Găiceana și Berești-Tazlău. Acest sistem deservește un număr de 93 de orașe și comune din județul Bacau, însumând în totalitate aproximativ 705.000 de locuitori.

Eco Sud va asigura pentru toți locuitorii județului, servicii de depozitare, tratare și eliminare a deșeurilor menajere, dar și servicii de compostare și reciclare, în conformitate cu directivele europene și normele legislative naționale.

Locuri de muncă!

Prezența Eco Sud SA în Bacău înseamnă și noi locuri de muncă. Compania va crea peste 150 de locuri de muncă atât pentru personal necalificat, cât și posturi pentru top management.

„Gestiunea deșeurilor este o adevărată industrie, bazată în primul rând pe oameni. Eco Sud va crea, începând cu anul acesta, câteva zeci de noi locuri de muncă în activități de sortare a deșeurilor, dar și câteva zeci de posturi de management, care să gestioneze corect și în beneficiul comunității cantitatea de materiale recuperate din deșeuri”, a mai spus directorul general Roxana Manea.

Eco Sud SA – 20 de ani de experiență în gestiunea deșeurilor

Eco Sud SA este cel mai important furnizor de soluții integrate de mediu destinate depozitării și eliminării deșeurilor menajere solide urbane și a deșeurilor industriale. Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu rețeaua de clienți și comunitățile în cadrul cărora își desfășoară activitatea, pentru o gestiune eficientă a serviciilor și pentru a promova o reducere progresivă a cantităților de deșeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală. Prin acest proces Eco Sud SA recuperează resurse valoroase și necesare calității vieții.

Compania este licențiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.

„Poziția de lider a Eco Sud este dată de profesionalismul echipei noastre, de dedicarea totală a acestora în proiectele derulate, de soluțiile inovative pe care le oferim, de satisfacția comunităților în care ne desfășurăm activitatea, de spiritul rezistent și de munca responsabilă a tuturor angajaților noștri din ultimii 20 de ani. Acestea sunt valorile Eco Sud și declarația noastră de misiune pe care o implementăm începând din 16 aprilie 2018 și în județul Bacău”, a declarat Roxana Manea, director general adjunct al Eco Sud SA.