Spitalul Municipal de Urgență Moinești derulează în această perioadă mai multe proiecte de investiții în infrastructură, dar și pentru creșterea gradul de satisfacere a aşteptărilor pacientului.

Politicile de dezvoltare elaborate de conducerea spitalului prin Planul Stategic și Planul de management 2017-2020 au ca obiective principale implementarea a cinci mari proiecte ce țin de extinderea spațiilor de spitalizare, asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț, dar și dotarea cu noi echipamente a spitalului.

Extinderea ambulatoriului

Una dintre cele mai mari investiții vizează extinderea spațiilor de spitalizare în Spitalul Municipal de Urgență Moinești, pe un proiect cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale a Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, care a fost supus aprobării Consiliului Local Moinești și a fost avizat favorabil.

Valoarea totală a investiției este de 4,4 milioane de lei, bani care vor fi folosiți pentru îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală din cadrul spitalului, prin realizarea unor neconformități din Programul cadru de Conformare, echiparea cu aparatură de înaltă performanță și instruirea personalului pentru utilizarea corespunzătoare a noilor echipamente și dotări, care vor avea rolul de a scădea timpului de răspuns la intervenţiile de urgență și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale.

Extinderea propusă va fi prevăzută cu spații destinate Compartimentului de spitalizare de zi cu 20 de paturi, 4 cabinete din ambulatoriu de specialitate, cât și compartimente (78 de paturi), conform structurii aprobate, iar asistența medicală va fi asigurată de personalul medical de specialitate încadrat în spital, care va forma o echipă de colaborare interdisciplinară de cea mai bună calitate.

Spații mai mari la Maternitate, Pediatrie, ATI și Laboratorul clinic

Un alt proiect vizează extinderea Blocului Materno-Infantil, cu o valoare aproximată a investiției de 40,9 milioane de lei. Clădirea se va extinde pe o suprafață utilă de aproximativ 3.500 mp și va cuprinde secţiile Pediatrie, Obstetrică – Ginecologie, ATI și Laborator clinic, spații administrative, dar și un Helipunct. Această construcție va constitui o oportunitate pentru reorganizarea spațiilor rămase libere la nivelul secțiilor / compartimentelor / serviciilor.

Bani și pentru accesul la serviciile de sănătate

Al treilea proiect major este „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț”, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. În acest proiect s-a încheiat un acord de parteneriat cu Ministerul Sănătății (lider de proiect), iar valoarea totală a investiției este de 7,9 milioane de lei, reprezentând decontarea de echipamente achiziționate pentru dotarea Ambulatoriului și a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din Ambulatoriu.

Finanțarea se face 98% din fonduri nerambursabile și 2% din fondurile proprii ale Spitalului Moinești. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii), dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile) și îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Dotări la Compartimentul de Primiri Urgențe

Alte 5 milioane de lei se vor investi, tot în parteneriat cu Ministerul Sănătății, în dotarea cu echipamente a Compartimentului de Primire Urgențe și a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din CPU (respectiv ATI și Bloc Operator). Finanțarea se face 98% din fonduri nerambursabile și 2% din fondurile proprii ale Spitalului Moinești.

Prin acest proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Alte echipamente medicale

Pentru creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace, s-a mai încheiat un acord de parteneriat cu UAT Moinești (lider de proiect), cu o valoarea totală a investiției de 8,6 milioane de lei, reprezentând decontarea de 52 de echipamente medicale performante, până la finalul anului 2020, pentru dotarea Ambulatoriului de specialitate și a departamentelor ce deservesc activitatea acestuia. Finanțarea se face 98% din fonduri nerambursabile, 1,992% din fondurile proprii ale Spitalului Moinești și 0,008% din fondurile UAT Moinești.

Asta în condițiile în care acum echipamentele din dotarea ambulatoriului au o vechime mare: cca. 95,87% dintre acestea sunt mai vechi de 5 ani, iar 8,24% au o vechime mai mare chiar și de 10 ani, în timp ce numai 2 echipamente sunt achiziționate recent (2017). În Ambulatoriul Integrat, conceput iniţial ca parte indispensabilă a spitalului, permite să se depisteze boli în stadii incipiente în cabinetele aprobate în structura sa, astfel încât achizitionarea unor echipamente noi va conduce la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență și, totodată, la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile.

În acest moment, în Spitalul Municipal de Urgență Moinești sunt încadrați 120 de medici, dar și 26 de persoane din categoria personalului medical superior, 207 ca personal mediu sanitar și 115 personal auxiliar sanitar. La începutul acestui an, echipa medicală se va întregi cu alți noi medici care și-au încheiat perioada de pregătire în rezidențiat.

„Aceste cinci proiecte sunt foarte importante pentru regiune, întrucât spitalul deservește mai multe localități – întreg județul Bacău, localitățile învecinate și, bineînțeles, municipiul Moinești. Anual, aici avem peste 98.000 de consultații, 16.000 de cazuri spitalizări de zi și 15.000 cazuri spitalizări continue. Prin aceste investiții urmărim îmbunătățirea continuă a calitații serviciilor medicale, ce reprezintă o prioritate absolută prin implicarea activă a conducerii spitalului, creșterea accesului la serviciile de sănătate, precum și satisfacerea nevoilor și așteptărilor pacienților care se adresează spitalului nostru. Urmărim, de asemenea, furnizarea de servicii medicale consistente și uniforme, cu rezultate performante în limitele bugetului și îmbunătățirea sistemului de sănătate cu viteza cerută de societate și de organismele guvernamentale.”
Prof. univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești


PUBLICITATE