Pâna la sfârsitul lunii, bacauanii licentiati ai unei facultati cu profil economic care aspira la calitatea de consultant fiscal se pot inscrie la concursul care va fi organizat in data de 15 noiembrie la Bucuresti.

Inscrierile la examen se fac pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro, dosarele urmând a fi transmise, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa Str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti.

Pe aceeasi pagina de internet, urmeaza a se publica, pâna la data de 10 noiembrie 2014, locul de desfasurare a examenului.

Dosarul va trebui sa includa, pe lânga cererea de inscriere si curriculum vitae, copii legalizate dupa diploma de studii superioare sau dupa actele doveditoare, in cazul schimbarii numelui, carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, o adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale, trei fotografii 2/3 cm, actul de identitate, in copie, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal, o adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat si, nu in ultimul rând, documentul de plata a taxei de inscriere la examen, in original (500 lei).

Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau in contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001;