Revista „România literară”, condusă de Nicolae Manolescu încă din 1990, a început să publice, începând cu numărul 15, o anchetă consacrată celor mai valoroase şi reprezentative o sută de cărţi de proză (romane, nuvele, povestiri, jurnale memorialistică), de poezie, de critică, istorie literară, eseu, dramaturgie, din ultima sută de ani care ne desparte de Marea Unire. Dacă în „lista canonică” de proză s-au luat în calcul volume publicate de scriitorii nominalizaţi, cea de poezie (publicată în nr. 16), cuprinde în ordine cronologică poeţi, nu volume. „Am solicitat unor cunoscuţi critici să-şi exprime opţiunile. Ne-au răspuns treizeci. Regretăm că alţii s-au derobat în chip diplomatic sau, pur şi simplu, au păstrat pentru ei eventualele opţiuni.

Rezultatul anchetei se datorează aşadar unor opinii critice”, precizează Nicolae Manolescu. Lista canonică nu este un clasament, nu este un top, ci o „listă” cu 100 de poeţi din cei 100 de ani luaţi în calcul.
Ordinea din Lista canonică este dată, de regulă, de anul debutului în volum (precizat între paranteze), însă sunt incluşi şi câţiva poeţi al căror debut s-a petrecut cu puţin timp înainte de 1918, dar care, afirmă Nicolae Manolescu, s-au consacrat în perioada ulterioară.
De ce aceste demers al nostru? Pur şi simplu dintr-un sentiment de mândrie. În listă sunt şi doi poeţi băcăuani, este vorba de George Bacovia (1916), apreciat de critica contemporană ca al treilea poet al României, după Eminescu şi Arghezi, şi de Ovidiu Genaru (1966), singurul poet băcăuan în viaţă din lista canonică rezultată în urma anchetei revistei România Literară, nr. 16/12 aprilie 2019.
Ovidiu Bibire (Ovidiu Genaru) debutează în revista Luceafărul, în 1964. În anul 1966, îi apare primul volumul de versuri „Un şir de zile”, în colecţia „Luceafărul” a Editurii pentru Literatură.

Publică peste 20 de volume de poezie, proză şi teatru, şi se situează în listă alături de alţi valoroşi şi reprezentativi poeţi români: Blaga, Arghezi, A.E Baconsky, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Mircea Ivănescu, Angela Marinescu, Mircea Dinescu, Adrian Păunescu, Mircea Cărtărescu, Nichita Danilov, George Călinescu, Nora Iuga, Grigore Vieru, Ştefan Aug. Doinaş, Emil Botta, Nicolae Labiş, Gheorghe Grigurcu, Emil Brumaru, Vasile Voiculescu.

* * *

„Este un poet vital, ingenios, mimetic, metaforele lui sunt îndrăzneţe şi mobilitatea spiritului său e mare. Priveşte de departe nevrozele provinciei şi nu se lasă cuprins de ele. Omul însuşi e interesant şi destinul lui în singurătatea provinciei nu cunoaşte obişnuitele reacţii când e vorba de literatură.” (Eugen Simion)

„Când citim o carte de versuri de Ovidiu Genaru, avem senzaţia că ne aflăm în spatele unui pictor care tocmai transferă pe pânză, cu ajutorul pensulei şi culorilor, peisajul din faţa noastră.” (Alex Ştefănescu)
Cu unele excepţii, spune Nicolae Manolescu, rămase din fericire izolate, criticii, istoricii literari şi poeţii consultaţi au judecat corect.