De la 1 iulie, piața gazelor s-a liberalizat, ceea ce înseamnă că prețurile nu mai sunt reglementate de stat, ci sunt stabilite în funcție de cerere și ofertă. Până la acea dată, băcăuanii puteau să alegă unul dintre zecile de furnizori de gaze existenți pe piață. Însă, schimbarea furnizorului este posibilă și după 1 iulie 2020. Atenție sporită la clauzele – capcană din contracte.

Consumatorii de gaze care, din varii motive, până la 30 iunie (inclusiv), au rămas pasivi, vor primi, în continuare, gaz de la actualul furnizor. Practic, consumatorii sunt liberi să iasă din relația contractuală cu cel care le livrează gaze și să încheie un contract cu alt furnizor de gaze. Însă, potrivit legislației în domeniu, aceștia trebuie să încheie un contract cu alt furnizor de gaze până cel mai târziu pe 30 iunie 2021, cu alți furnizori decât cel care livra gaze sau cu cel din prezent. Atenție căci o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI), unele contracte pot conține adevărate capcane. Specialiștii au depistat „contracte scrise pe 18 pagini cu litere mici, cu multiple anexe, cu trimiteri continue de la contract la Anexe și de la Anexe la Contract, care se parcurg dificil și care pot face greoaie înțelegerea contractului”. Prin urmare, citiți cu grijă tot textul din contract, astfel încât semnarea lui să nu afecteze bugetul familiei.

„Manevre” contractuale

Printre clauzele – capcană identificate de Asociație este plata unui abonament zilnic, care, în realitate, nu face decât să crească cu 3-5% prețul plătit de consumator față de cel din ofertă (de pe site-ul ANRE). În plus, sunt și furnizori care solicită plata unor tarife de dezechilibre sau de tranzacționare pe bursă, care, la fel, ridică prețul plătit de consumator cu alte 5% peste cel din ofertă. La alți furnizori de gaze, analiștii AEI au mai depistat furnizori care prezintă un preț fix de furnizare a gazelor naturale, însă valabil doar pentru o perioadă de câteva luni (de obicei celr de vară, când consumul este foarte mic sau inexistent, care nu aduc niciun avantaj consumatorului). După această perioadă, se va calcula consumul în baza unui alt preț din contract sau va stabilit un alt prețde către furnizor, fără a se preciza în baza căror criterii a fost ales.

O altă „manevră” la care apelează unii furnizori de gaze sunt termenele de plată foarte scurte (de 10-15 zile) de la data emiterii facturii, care, împreună cu penalitățile ridicate de întârziere, vor determina o factură mult mai mare decât au preconizat consumatorii inițial. Alți furnizori au oferte în care se precizează că plata gazelor se va face în avans, înaintea lunii de livrare. „Există clauze neclare care pot obliga consumatorii la diverse plăți după semnarea contractului: «În funcţie de riscurile identificate, se poate solicitata clientului, o garanţie a plăţii consumului de gaze naturale» sau clauze clare care pot obliga consumatorii la diverse plăți după semnarea contractului «Pentru factura în format tipărit, prețul de furnizare a gazelor naturale crește cu 0,0005 lei/kW»”, au mai arătat analiștii Asociației Energia Inteligentă. Aceștia mai spun că în anumite contracte „furnizorul își rezervă dreptul de a ajusta prețul contractual în urma modificării costului mediu de achiziție al gazelor naturale”, ceea ce poate crea posibilitatea ca furnizorul, oricând și cu oricât, să modifice prețul gazelor naturale pe parcursul derulării contractului de gaze. Alte clauze pun presiune exclusiv pe cumpărător: „În cazul în care Contractul încetează din culpa Cumpărătorului, care îl denunță unilateral înainte de expirarea contractului, Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului contravaloarea de …”, în veme ce altele obligă consumatorul să rezerve capacitate orară în sistemul de transport (deși această obligație revine furnizorului), iar ulterior această rezervare putând deveni un motiv de blocare a consumatorului către un alt furnizor cu o ofertă mai bună.

Schimbarea gratuită a furnizorului și nu prea

În fine, AEI a mai identificat clauze care care constituie bariere financiare indirecte ale schimbării furnizorului, cu toate că ANRE a stabilit că schimbarea furnizorului este gratuită și se efectuează în 21 de zile. Aceste clauze sunt „În situaţia încetării Contractului, indiferent de motivele acesteia, clientul va prelua integral prin transfer în nume propriu capacitatea de transport rezervată” (fără a se preciza în contract care este această capacitate, adică furnizorul putând să îl oblige pe consumator să preia o capacitate mult mai mare decât a rezervat-o el pentru client, blocând astfel plecarea lui) sau „În caz de încetare a contractului Clientul va plăti Furnizorului despăgubiri egale cu costul capacităţii rezervate până la încheierea perioadei pentru care a fost rezervată, respectiv anul gazier.” ori „În caz de încetare a contractului Clientul va achita contravaloarea serviciilor de transport şi distribuţie, pe care furnizorul le-a angajat pentru el, precum şi eventualele penalităţi pentru nerespectarea nominalizărilor transmise Furnizorului, vor fi refacturate Clientului pe baza tarifelor reglementate, conform prevederilor Codului Reţelei.”

Și multe altele…de care să vă feriți

Clauze controversate identificate de specialiștii Asociației Energia Inteligentă mai sunt și următoarele: „Prețul se poate actualiza și modifica odată cu modificarea referinței pentru prețul gazelor din producția internă sau aplicarea unei noi cerințe legale referitoare la achiziția, transportul, distribuția sau înmagazinarea gazelor naturale” sau „Prețul se poate modifica în cazul apariției unor modificări de elemente, survenite la achiziția, accesul, exploatarea sistemelor de distribuție și/sau transport ale furnizorului”.

Alți furnizori, pentru a fi siguri că acel consumator care a semnat un contract cu ei nu se va razgândi au impus și următoarele clauze: „Cumpărătorul înțelege și acceptă posibilitatea ca, în cazul survenirii unor modificări/schimbări excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza încheierii acestui contract, independent de voința Vânzătorului, executarea obligațiilor sale să devină mai oneroasă. Cumpărătorul este de acord să își asume riscul cu privire la apariția unor astfel de împrejurăriși renunță la dreptul de a solicita în instanță modificarea/adaptarea prețului din acest contract.” sau „Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Condițiile comerciale, pentru corelarea cu condițiile de piață, la începutul unei perioade contractuale succesive sau oricând pe parcursul derulării Contractului.”. În fine, alte clauze transferă orice risc al furnizorului către consumatorul casnic, blocându-l, totodată, să plece la un alt furnizor pe acest motiv: „Orice impozite, taxe sau contribuții impuse sau modificate de Guvern sau de alte instituții ale statului, se suportă de către client, Contractul fiind considerat modificat de drept în aceste situații, niciuna dintre părți neavând dreptul de a-l denunța pentru acest motiv”. „Există și clauze care arată abordări echilibrate, dar de care, probabil, va beneficia doar furnizorul (având posibilitatea să crească prețul la gaze), consumatorul, probabil, neconștientizând existența ei pentru a cere reduceri de preț, atunci când piața o permite”, mai arată analiștii AEI. De exemplu, „dacă, în urma apariției unor evenimente sau circumstanțe excepționale (care includ, fără a se limita la modificări survenite pe piața gazelor naturale, la evenimente de natură economică, tehnică, de reglementare sau juridică) cu efecte economice sau juridice asupra acestui Contract, părțile vor negocia și agrea adaptarea prezentului”.

Modificarea prețului din factură, fără o informare prealabilă

Grav este că, unele contracte, odată semnate de consumatorul casnic, prevăd clauze care permit furnizorului să modifice direct prețul din factură, fără o informare prealabilă: „În cazul apariției unor modificări de costuri (nu se precizează ce tip de cost) sau comisioane, apărute ulterior datei încheierii prezentului Contract și care au aplicabilitate în perioada Contractului, aceste modificări legislative vor fi aplicabile automat contractului (fără a fi necesară încheierea unui act adițional)”. În alte oferte, prețul poate fi modificat în funcție de „evoluția prețului pe piața externă și internă a gazelor naturale” sau că „diferența între valoarea nominalizată și cea consumată efectiv reprezintă dezechilibrul zilnic, iar consecințele financiare ale acestor dezechilibre și modul de decontare sunt cele reglementate prin intermediul Codului Rețelei”.


PUBLICITATE