Directorul CAE Bacău, Mihai Tulbure (primul din dreapta) la Conferința de concluzii în Modulul I al Proiectului

Proiectul „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România”, aplicat prin Centrele de Afaceri pentru Export (CAE – centre pilot) din Bacău și Ploiești, a selecționat 31 de firme și două clustere din domeniile agriculturii ecologice și producției de mobilă care vor expune la șase târguri internaționale. CAE Bacău funcționează la Camera de Comerț și Industrie.

Au fost selecționate 15 firme din domeniul producției de mobilă și 16 firme și două clustere din domeniul agriculturii ecologice care vor participa, în modulul al II-lea al proiectului „Servicii de export pentru IMM-urile din România”, la șase târguri internaționale. Firmele au fost selectate dintre cei 80 de absolvenți ai programului intensiv de instruire antreprenorială pentru export, organizat în primul modul al proiectului.

Criteriile de departajare a firmelor au fost gradul de elaborare a strategiei de export; valoarea adăugată a produsului; gradul de inovare a firmei; calitatea branding-ului și a materialelor de promovare; capacitatea de producție și dotările tehnologice; pregătirea managerială a firmei de a face față cerințelor piețelor internaționale.

„Târgurile, localizate preponderent în afara Uniunii Europene, în țări precum Malaezia, China, Emiratele Arabe Unite și Turcia – spune directorul CAE Bacău, Mihai Tulbure -, oferă producătorilor români oportunitatea de a explora piețe dificil de penetrat individual din cauza costurilor ridicate de participare la expoziții, a diferențelor culturale și a accesului limitat la informații”.

Ca urmare a programului de instruire, IMM-urile participante au declarat că se simt pregătite să abordeze piețele externe cu produse noi sau îmbunătățite, cu un brand adaptat mediului de afaceri internațional și cu o viziune diferită asupra pașilor de urmat pentru a exporta.

Bilanț la final de modul

La finalul primului modul a fost analizat și impactul asupra mediului de afaceri al programului de instruire desfășurat cu sprijinul celor două CAE pilot din Ploiești și Bacău. Au participat peste 120 de reprezentați ai asociațiilor, clusterelor, patronatelor, mass-media, instituțiilor publice și ai IMM-urilor. Au fost identificateși direcțiile de dezvoltare și sustenabilitate a CAE, aflate în fața provocării de a folosi experiența acumulată pentru a permite continuitatea serviciilor după finalizarea proiectului, dar și crearea unui model de afaceri replicabil în celelalte regiuni ale României.

Proiectul „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România” este cofinanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene, în valoare de 7.891.553 RON. În urma procedurii de achiziție publică organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Acest proiect este realizat de asocierea Gama Proconsult – Camera de Comerț și Industrie Prahova – Inpulse Partners – TDP Partners.

Echipa CAE Bacău este formată din Mihai Tulbure, Doru Simovici (expert pe domeniul Mobilier), Costin Lianu (expert pe Agricultura ecologică) și Ovidiu Scutelnicu (asistent director).

„Deși rezultatele sunt încă incipiente la nivel național, CAE au potențialul de a deveni modele de afaceri cu impact real în dezvoltarea exportului, în măsura în care sunt legate direct cu celelalte instrumente de susținere a exportului administrate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri de Comerț și Antreprenoriat, precum participarea la evenimentele promoționale internaționale sau programele de finanțare.”
Mihai Tulbure, directorul CAE Bacău