Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” organizează, în perioada23 – 25 septembrie 2018, cea de-a XVII – a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII”. Manifestarea îsi propune descoperirea şi promovarea creatorilor de poezie, proză, teatru, critică literară şi eseu – tineri şi adulţi, începători şi profesionişti. Totodată competiţia va identifca şi promova cele mai bune cărţi ale anului 2017, cel mai bun debut în volum, cele mai valoroase reviste literare şi de cultură, cel mai bun management cultural, precum şi cea mai remarcabilă contribuţie la promovarea literaturii române. De asemenea, Festivalul îşi mai propune susţinerea valorilor autentice băcăuane prin acordarea Premiilor Anuale ale Fundaţiei „Georgeta şi Mircea Cancicov” pentru Literatură, Cultură şi Arte.

La această competiţie pot participa: Creatori de poezie, proză scurtă, teatru şi critică literară şi/sau eseu, care nu au depăşit vârsta de 47 de ani şi nu au debutat editorial; au debutat editorial în perioada 2017 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani; nu au depăşit vârsta de 65 de ani (scriitori profesionişti), precum şi reviste literare şi de cultură apărute în anul 2017, manageri de evenimente culturale, creatori băcăuani din domeniile literaturii şi artelor.

Creatorii de poezie, proză scurtă, teatru şi critică literară şi/sau eseu care nu au depăşit vârsta de 47 de ani, nu au debutat editorial şi nu au primit premiul de debut în volum în ediţiile anterioare vor expedia: un grupaj de 10 poezii (culese cu Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice); trei lucrări de proză însumând maximum 6 pagini A4 fiecare (Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice); una – două piese de teatru scurt, de maximum 15 pagini A4 fiecare (Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice); două lucrări de critică literară/eseu de circa 4-5 pagini A4 fiecare (Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice).

Lucrările vor purta un motto, iar fişa autorilor (care va conţine, în mod obligatoriu, o copie scanată a cărţii de identitate, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, profesia, locul de muncă, adresa exactă, numărul de telefon fix şi de mobil şi adresa de e-mail) se va introduce într-un plic închis, ce va avea acelaşi motto cu cel al lucrărilor. De asemenea, concurenţii vor introduce în plicul mare un CD cu textele şi fişa autorului culese în word, cu fonturi românesti (condiţie eliminatorie!), o copie scanată a cărţii de identitate, precum şi două poze color – una bust şi una în picioare, scoase cu aparat foto digital, la rezoluţie maximă.

Concurenţii care au debutat editorial în anul 2017 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani vor trimite trei exemplare din cartea aparută, un CD care să conţină: cartea în PDF, o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie. Scriitorii consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 65 de ani şi au publicat o carte în anul 2017, vor trimite trei exemplare din cartea aparută, un CD care să conţină: cartea în PDF, o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.

II. Reviste literare si de cultura aparute în anul 2017: Directorii (redactorii-şefi) ai publicaţiilor literare şi de cultură vor trimite cel puţin trei numere reprezentative apărute în cursul anului 2017, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.

III. Manageri de evenimente culturale vor trimite un CD cu un dosar de presă şi imagini (foto şi video), care să reflecte cel puţin o manifestare de amploare în anul 2017. Fişa participantului va conţine o copie scanată a cărţii de identitate, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, profesia, locul de muncă, adresa exactă, numărul de telefon fix şi de mobil şi adresa de e-mail.

IV. Creatorii băcăuani din domeniile literaturii şi artelor vor trimite prin poştă sau vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău: o carte de poezie editată în 2017 sau minimum două grupaje de poezie publicate în reviste literare anul trecut; o carte de proză editată în 2017 sau minimum două proze publicate în reviste literare anul trecut; o carte de critică literară editată în 2017 sau minimum două articole publicate în reviste literare anul trecut.

Artiştii plastici vor depune minimum trei lucrări semnate în anul 2017. (Lucrările se vor înapoia autorilor).
Dirijorii de orchestre sau coruri, soliştii vocali şi instrumentişti, ansamblurile folclorice vor depune pe CD sau stik minimum trei piese prezentate la trei spectacole diferite în anul 2017.

Lucrările, însoţite de un CV, vor purta mentiunea: „Pentru Premiile Anuale ale Fundaţiei Culturale Cancicov”.
Notă: Conţinutul tuturor CD-urilor de la această competiţie va fi transmis obligatoriu şi la adresa de e-mail: fundatiacancicov@yahoo.com.

Toate lucrările vor fi expediate pâna la data de 10 august 2018 (data poştei), pe adresa:
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău,
strada 9 Mai nr. 33, etaj III, C.P. 600066,
cu menţiunea: „Pentru Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie Literară Avangarda XXII”.

Se vor acorda premii pentru fiecare categhorie şi gen literar.
Relatii suplimentare la telefon: 0334/405419,
mobil: 0721/861045. E-mail fundatiacancicov@yahoo.com.

Alte articole