S-au finalizat testările naționale pentru elevi, a fost și Definitivatul în învățământ, dar de mâine și profesorii care vor să se titularizeze în învățământ intră în sălile de examen. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, pe 29 iulie este programată proba scrisă în examenul de Titularizare 2020. Sunt înscriși în tot județul 911 candidați.

Anul acesta, Inspectoratul Școlar Județean Bacău a stabilit doar 158 de posturi titularizabile (care permit încadrarea pe perioadă nedeterminată în sistemul de învățământ). Netitularizabile (perioadă determinată) sunt 379 de posturi complete vacante și 79 rezervate (de către profesori care acum sunt în concediu medical prelungit, de creștere copil, numiți inspectori școlari etc). Posturi incomplete (de o oră, două, maximum 7, norma întreagă fiind de 8 ore/zi) sunt 219 rezervate și 1.349 vacante.

Subiectele la examen sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în concordanță cu programele pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educației. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare pe post.

Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată în sistemul de învățământ. Pentru a deveni titulari, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris de titularizare, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și inspecția în profilul postului.PUBLICITATE