În ziua de 16.12.2015, începând cu ora 14.00, la sediul Centrului de Afaceri şi Expoziţional Bacău a avut loc activitatea de evaluare a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Ştefan cel Mare” Bacău şi Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun Bacău”.

Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, la această activitate a fost prezent domnul general de brigadă dr. Ovidiu Vasilică, Prim-adjunct al inspectorului general şi Şef al Statului Major al Jandarmeriei Române.

Au răspuns invitaţiei reprezentanţi din cadrul instituţiilor Ministerului Afacerilor Interne precum şi ai instituţiilor din judeţul Bacău cu care cele două unităţi de jandarmerie au relaţii de cooperare şi colaborare.

PUBLICITATE

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN
„Ştefan cel Mare” BACĂU ÎN ANUL 2015

Obiectivele şi direcţiile de acţiune pe baza şi în aplicarea cărora am desfăşurat activitatea în anul 2015 sunt cele stabilite prin Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică 2015 – 2020, Strategia privind consolidarea şi dezvoltarea Jandarmeriei Române în perioada 2015 – 2020.
Organizarea şi executarea misiunilor din competenţă au avut ca scop final creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului şi bunurilor acestuia, creşterea performanţei pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor.

Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării activităţilor din spaţiul public, preocupările noastre au fost direcţionate către:
executarea în sistem integrat, în temeiul acţional stabilit de reglementările specifice a 877 misiuni de asigurare a ordinii publice;
asigurarea reacţiei imediate şi eficiente la 780 intervenţii la solicitarea prin SNAU 112 şi telefonice;
executarea, în baza planurilor de cooperare/colaborare a 1777 acţiuni în comun, îndeosebi cu structurile de poliţie, I.J.S.U., Direcţia Silvică, I.T.M., E.ON, etc.;

Participarea la menţinerea ordinii publice a fost organizată şi s-a desfăşurat în baza dispoziţiilor legale în vigoare şi a urmărit:
acoperirea judicioasă a teritoriului şi a zonelor cu risc infracţional ridicat cu patrule mixte şi patrule de jandarmi;
organizarea şi executarea a 830 acţiuni punctuale în zona instituţiilor de învăţământ, pieţe, târguri, oboare, alte zone de interes operativ, cu efective proprii sau în sistem integrat;
valorificarea eficientă a datelor din informările întocmite de compartimentul U.T.A.I. de la I.P.J. şi a celor rezultate din analizele tactice săptămânale de informare şi coordonare;
asigurarea în mai mare măsură a complementarităţii în dispozitive cu efective de la Gruparea Mobilă de Jandarmi, prin solicitarea de sprijin sau transmiterea spre executare a unor acţiuni.

Pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale preocupările au fost orientate preponderent către:
îmbunătăţirea calităţii actelor de constatare infracţională şi contravenţională şi aplicarea măsurilor legale;
cunoaşterea, pregătirea personalului şi aplicarea competenţelor noi stabilite de legiuitor în materiile silvic şi cinegetic;
promovarea unei culturi de ordine şi siguranţă publică în rândul elevilor şi a participanţilor la diferite manifestări din spaţiul public;
gestionarea eficientă şi cu respectarea legislaţiei incidente a bazelor de date;
îmbunătăţirea cadrului acţional şi dispoziţional intern specific.

Din analiza indicatorilor specifici rezultă că în anul 2015 au fost constatate 91 infracţiuni în acţiunile şi dispozitivele proprii , 151 infracţiuni în patrulele mixte cu poliţia, au fost aplicate 5928 sancţiuni contravenţionale, au fost executate 1973 mandate de aducere şi 670 acţiuni preventiv-educative, îndeosebi în instituţiile de învăţământ şi cu prilejul unor manifestări cu public numeros.

Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2016 sunt:

perfecţionarea managementului de asigurare a climatului de ordine şi siguranţă publică, cu accent pe garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
creşterea capacităţii de intervenţie pentru asigurarea unei reacţii rapide şi eficace în toate situaţiile, inclusiv în cazul unor situaţii de urgenţă civilă;
perfecţionarea activităţii de cercetare–documentare, valorificarea oportună şi eficientă a informaţiilor cu relevanţă pe segmental misiunilor şi atribuţiilor legale care ne revin;
intensificarea cooperării cu celelalte structuri ale sistemului naţional de ordine şi siguranţă publică, cu autorităţile locale în scopul creşterii gradului de siguranţă al cetăţeanului şi prezervarea climatului de ordine şi siguranţă publică;
dezvoltarea unui management motivaţional, corelat cu sistemul de evaluare a performanţelor.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATĂ DE
GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ
„ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU ÎN ANUL 2015

Activitatea desfăşurată a avut la bază obiectivele fundamentale şi direcţiile de acţiune stabilite prin Programul de guvernare 2013-2016, Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2015 – 2019, Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015 – 2020.
Siguranţa cetăţenilor, protecţia bunurilor aparţinând proprietăţii publice şi private, s-a realizat prin asigurarea ordinii publice la manifestările de protest, cultural-artistice, sportive, religioase, intervenţia pentru restabilirea ordinii publice şi aplanarea stărilor conflictuale, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, protecţia antiteroristă a obiectivelor din competenţa Jandarmeriei Române, cooperarea/colaborarea inter şi intra instituţională.

Misiunile pe linia asigurării/restabilirii ordinii publice: Cele 1001 misiuni de asigurare a ordinii publice, executate în perioada de referinţă au necesitat un proces complex de planificare, organizare şi executare, specific fiecărei categorii de manifestări astfel:
a.1. La manifestările de protest: Pentru încălcarea normelor de conduită socială, au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.700 lei.
a.2. La manifestările cultural-artistice şi promoţionale.
Acest gen de evenimente publice debutează în zona de responsabilitate a unităţii cu manifestările tradiţionale de Anul Nou organizate în localităţile Oituz (judeţul Bacău) şi Ruginoasa (judeţul Iaşi); aplicând ,,lecţiile învăţate” şi ,,bunele practici” din acţiunile anterioare, am asigurat măsurile specifice la cele două manifestări, în condiţii normale, fără a se produce incidente.
În perioada analizată pe raza judeţelor Bacău, Neamţ, Iaşi, Vrancea şi Galaţi, au fost 67 manifestări de acest gen care au atras în jurul lor un public numeros . Dintre acestea amintim: manifestările dedicate Zilei Tricolorului şi Imnului Naţional, pe timpul desfăşurării bâlciurilor anuale în municipiul Roman, judeţul Neamţ şi municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române – 24 Ianuarie, din municipiul Iaşi şi din municipiul Focşani şi nu în ultimul rând pe timpul Mitingului Aviatic organizat la Baza Aeriană 95 „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu” din municipiul Bacău.

a.3. La manifestări sportive
În scopul prevenirii unor fapte antisociale, în perioada analizată am executat 75 misiuni de asigurare a ordinii publice la competiţii sportive interne şi internaţionale. Dintre manifestările sportive cu grad de risc ridicat şi care au implicat participarea unui public numeros, la care am asigurat măsurile de ordine publică amintim cele două meciuri de fotbal din cadrul „UEFA League” – pe care echipa de fotbal F.C. Botoşani le-a disputat cu echipele F.C. SPARTAKY TSKVALEI (din Georgia) şi F.C. LEGIA VARŞOVIA (din Polonia) .

a.4. La manifestări religioase
Manifestările religioase caracterizate prin participarea unui număr foarte mare de persoane din toate categoriile sociale într-un spaţiu limitat, implică adoptarea unor măsuri speciale de ordine publică şi protecţie a participanţilor, dintre care evenimentul public al anului, de acest gen este reprezentat de manifestările din municipiul Iaşi cu ocazia desfăşurării Hramului „Sfintei Cuvioase Parascheva”.
Astfel, pe timpul acestui eveniment organizat în acest an, în perioada 09-16 octombrie, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a planificat şi executat în sistem integrat, misiunea de asigurare a ordinii publice în zona Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei având în sprijin, punctual, efective din cadrul Inspectoratelor de Jandarmi Judeţene. Pelerinajul şi trecerea pe la sfintele moaşte s-a desfăşurat fără întrerupere toată perioada, în condiţii de siguranţă şi normalitate.
Alături de acest eveniment, am mai asigurat măsuri de ordine publică şi la alte manifestări religioase organizate de lăcaşele de cult de rit ortodox şi catolic pe raza judeţelor Bacău, Botoşani, Suceava şi Neamţ, prilejuite de sărbătorirea Naşterii Domnului (Crăciunul), Învierea Domnului (Sfintele Paşte), Tăierea capului Sfântul Ioan Botezătorul (Boboteaza), Sfântul Ioan, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântul Dumitru, Sfântul Mihail şi Gavril, sfinţirea bisericii Mânăstirii Zosin, concretizate prin 53 de misiuni de acest gen – 570 de misiuni (intervenţia la solicitare prin SNUAU 112 pentru aplanarea stărilor conflictuale şi pentru acordarea sprijinului persoanelor aflate în dificultate, misiuni în sprijinul transporturilor speciale de bunuri şi valori, intervenţia la solicitare în sprijinul altor structuri,intervenţia în sprijinul persoanelor şi comunităţilor în situaţii de urgenţă civilă.
În acest context, în perioada evaluată au fost executate un număr de 61 misiuni din care amintim misiunea de asigurare a ordinii publice, limitarea şi înlăturarea efectelor alunecărilor de teren produse la data de 30.03.2015 pe raza comunei Răcăciuni în localităţile Gâşteni şi Berindeşti, judeţul Bacău, când au fost afectate aproximativ 150 de persoane, 50 de locuinţe şi anexele acestora .
În perioada analizată, gruparea a participat la menţinerea ordinii publice în sistem integrat, executând 2.918 acţiuni specifice de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional în judeţele din zona de responsabilitate (Bacău, Neamţ, Iaşi, Botoşani, Suceava, Vrancea, Vaslui şi Galaţi).
Cooperarea interinstituţională
Pentru realizarea unei deschideri reale a unităţii în raport cu celelalte structuri componente ale Sistemului de Apărare Ordine Publică şi Securitate Naţională, cu autorităţile administraţiei publice locale din zona de responsabilitate, asociaţii sau organizaţii neguvernamentale, am acordat atenţie deosebită cooperării şi colaborării inter şi intra instituţionale.
Astfel, pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor cuprinse în planurile de cooperare/colaborare încheiate, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a executat în anul 2015, în cooperare cu alte instituţii un număr total de 2.006 misiuni: cu autorităţile publice locale, cu Inspectoratele de Jandarmi Judeţene din zona de responsabilitate a unităţii precum şi cu alte unităţi ale Jandarmeriei Române, cu structurile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, din zona de responsabilitate, cu structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu Serviciul pentru Imigrări al judeţului Bacău, cu structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu structurile din cadrul Ministerului Justiţiei, cu serviciile publice comunitare din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

280 activităţi în cadrul programelor privind prevenirea violenţei în şcoli desfăşurate în parteneriat cu instituţiile de învăţământ preuniversitar;
56 activităţi în cadrul programelor de prevenire a consumului de droguri şi a altor substanţe interzise, desfăşurate în toate mediile sociale;
75 activităţi în cadrul programelor de combatere a violenţei în familie desfăşurate în zonele rurale.
18 activităţi în cadrul programului ,,Civilizaţie pe stadioane” şi a altor programe pentru prevenirea violenţei în sport;
265 activităţi în cadrul programului ,,Călătoriţi în siguranţă”, desfăşurat pe mijloacele de transport în comun, din municipiul Bacău;
42 activităţi desfăşurate în cadrul programului ,,Păzeşte-ţi buzunarele”, campanie educativ preventivă desfăşurată la manifestările publice de mare amploare şi pe mijloacele de transport în comun .

Fapte cu caracter penal şi contravenţional :

– 166 infracţiuni constatate, din care 137 constatate independent ;
– 2.211 sancţiuni contravenţionale aplicate, cu o valoare de peste 400.000 lei.

Principalele direcţii pentru creşterea performanţei în anul 2016

executarea misiunilor / acţiunilor în sistem integrat;
diversificarea acţiunilor specifice de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional;
asigurarea unei prezenţe vizibile a jandarmilor în mediul rural şi în spaţiul public din mediul urban;
continuarea acţiunilor în sistem integrat pentru asigurarea climatului de ordine în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
cooperarea permanentă cu structurile Sistemului de Apărare, Ordine Publică, Siguranţă Naţională şi alte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniul securităţii publice.
consolidarea imaginii instituţiei şi încrederii cetăţenilor în instituţia Jandarmeriei Române.

loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ