EuroGsm a lansa proiectul online “Watch&Match”. Acesta este dedicat prezent?rii video a telefoanelor mobile, aplica?iilor ?i func?iilor acestora mai mult sau mai pu?in cunoscute, precum ?i a altor informa?ii utile.
În contextul în care mul?i utilizatori de telefoane mobile nu cunosc, nu ?tiu cum s? foloseasc? la maxim toate func?iile ?i aplica?iile disponibile pe telefoanele lor mobile, EuroGsm î?i propune sa vin? în sprijinul acestora, oferindu-le un r?spuns la întreb?rile lor.
Proiectul “Watch&Match” este unul exclusiv online, are un con?inut informativ ?i cuprinde mai multe materiale filmate cu ?i despre telefoane mobile, primele 4 videouri fiind disponibile pe canalul Youtube cu acela?i nume.
Prin intermediul acestor filmule?e, EuroGsm dore?te s? r?spund? la întrebarea “Cum s?…?”, oferind într-un mod prietenos, pe în?elesul tuturor posesorilor de telefoane mobile, informa?ii referitoare la telefoanele ?i aplica?iile pe care ace?tia le folosesc zi de zi.
Pentru început, pe canalul “Watch&Match” pot fi vizualizate 4 videouri în care sunt prezentate 4 func?ii ale telefoanelor Samsung Galaxy S, Nokia E5 ?i Samsung Wave525, urmând s? fie lansate noi materiale filmate cu informa?ii la fel de interesante despre telefoanele mobile.
Film?rile pentru primele videouri au fost realizate în magazinele EuroGsm. Ceea ce face acest proiect inedit este faptul c? aplica?iile ?i func?iile telefoanelor sunt prezentate chiar de c?tre angaja?i EuroGsm, majoritatea acestora desf??urându-?i activitatea în magazinele EuroGsm.
Videoclipurile “Watch&Match” vor fi promovate în principal în mediul online, pe canalul YouTube dedicat, pe site-ul www.eurogsm.ro ?i prin intermediul conturilor EuroGsm de pe principalele re?ele sociale Facebook ?i Twitter.
Proiectul “Watch&Match” se înscrie în noua strategie de comunicare EuroGsm, aceea de a fi mai aproape de utilizatorii de telefoane mobile, actuali sau poten?iali clien?i EuroGsm, prin oferirea unor informa?ii utile ?i practice, pe întelesul tuturor.