Dupa ce am publicat, in editiile anterioare, seria de documente necesare pentru eliberarea unor tipuri de pasapoarte, pentru minori si majori, continuam astazi, pentru a informa cetatenii care vin in vacanta din tarile unde lucreaza temporar dar si pe cei care, din diferite motive doresc/trebuie sa-si schimbe permisul de conducere, cu publicarea documentelor necesare.

I. Fisa detinatorului permisului de conducere (se procura de la un birou de copiat acte); originalul si copia actului de identitate (xerox); dovada platii contravalorii permisului de conducere si a taxei de eliberare a acestui document (chitanta CEC de 68 lei, taxa poate fi platita si în incinta cladirii de functionare a serviciului); permisul de conducere a carui preschimbare se solicita, în original, daca acesta exista (daca nu exista se va prezenta cu declaratie de pierdere, furt sau distrugere); fisa medicala (efectuata la o unitate sanitara autorizata), din care sa rezulte pentru ce categorii sunteti apt a conduce autovehicule sau tramvaie (daca valabilitatea administrativa a permisului de conducere a expirat). În cazul schimbarii numelui – documentul care atestă acest lucru, în original si copie.

II. Preschimbarea permiselor de conducere
În situatia cetatenilor români cu domiciliul în România, care se afla temporar în strainatate (când preschimbarea se face prin intermediul altei persoane):
– procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, daca a fost data în fata autoritatilor straine, sa îndeplineasca toate conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila; fisa detinatorului permisului de conducere trebuie sa fie semnata de titularul permisului de conducere în fata unui functionar diplomatic; actul care atesta starea de sanatate (tradus si cu stampila Directiei de Sanatate Bacau); doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa detinatorului permisului de conducere (vizate de misiunea diplomatica); declaratie pe proprie raspundere a titularului data în fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere national, cu exceptia celui depus la preschimbare).

III. Documente necesare pentru preschimbarea unui permis de conducere strain într-un document similar românesc:
– permisul de conducere strain a carui preschimbare se solicita, în original, copie (xerox) si traducerea legalizata în limba româna a acestuia sau documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului de conducere strain, precum si traducerea legalizata în limba româna a acestuia; documentul de identitate al solicitantului, în original si copie: pasaportul, certificatul de înregistrare, permisul de sedere, cartea de rezidenta în România, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetatenilor români; fisa detinatorului permisului de conducere, completata lizibil, cu majuscule si semnata în spatiul special destinat cu pix sau stilou de culoare neagra; fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, încheiata cu concluzia “APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate în permisul de conducere preschimbat (valabilitate 1 an de zile de la data eliberarii); certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (6 luni de la data eliberarii); declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu are rezidenta normala pe teritoriul altui stat membru, ca nu mai poseda un alt permis de conducere national românesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati în vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu a luat si nu i-a fost adusa la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea exercitarii acestui drept; dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere (chitanta CEC în valoare de 68 lei); cerere scrisa depusa personal de solicitant. Pentru cei reprezentati prin mandatar se va depune si o procura speciala, autentificata în tara de notarul public, iar în strainatate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, situatie în care fisa detinatorului va avea atasata în spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recenta.

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple si Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatricularea Vehiculelor, dar si pentru a evita aglomerarile la ghisee, de anul acesta functioneaza camera live ce permite cetatenilor sa urmareasca pe internet evolutia numarului de ordine, accesând link-ul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple de pe site-ul Institutiei Prefectului – judetul Bacau: www.prefecturabacau.ro.

Alte articole