După ce în ziua de 12 iulie consilierii locali ai Oneștiului au hotărât preluarea din administrarea Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca a unui cazan pentru abur și a două schimbătoare de căldură, care împreună cu o punte metalică distrusă în anul 2005 vor fi valorificate de autoritățile locale, pentru luni, 16 iulie, este programată o nouă ședință.

Consiliul Local Onești are în dezbatere câteva proiecte de hotărâre care, atunci când vor fi împlinite, pot schimba cu adevărat fața orașului dar și „să stingă” confruntări ce persistă de mai mulți ani, ce mențin unele lucruri în situații critice (Calea Adjudului, care an de an „este cârpită cu petece de asfalt”, ce înainte de 2004 a fost reabilitată corespunzător).

Este vorba de aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru Proiectul „Modernizare Calea Adjudului pe DN 11 A în municipiul Onești” și de aprobare a indicatorilor tehnico – economici în faza studiu de fezabilitate pentru Proiectul „Extindere și modernizare iluminat public stradal în municipiu”. De asemenea, consilierii locali oneșteni vor lua în dezbatere și documentația tehnico – economică a unui alt proiect – Lucrări de modernizare și dotare a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti precum și încheierea unui act adițional la contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Pe ordinea de zi a acestei ședințe extraordinare se mai află completarea unei hotărâri a Consiliului Local Onești privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care persoanele condamnate la o măsură neprivativă de libertate vor presta muncă nerenumerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată.

De asemenea, va fi completată o anexă la o hotărâre a Consiliului Local Onești din acest an ( nr. 32 din 19 februarie), privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului la activitățile autofinanțate, a listelor de investiții multianuale și al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca. Menționăm că la ședința Consiliului Local Onești, ce a avut loc joi 12 iulie a fost aprobată indexarea impozitelor și a taxelor locale aferente anului 2019 cu rata inflației de 1,3 la sută („aceasta fiind o dispoziție legală a autorităților centrale care trebuie respectată de fiecare consiliu local” – după cum a menționat președintele de ședință, consilierul local Gheorghe Ene) și s-a votat – după o pauză de consultări – Regulamentul privind închirierea bunurilor imobile ce aparţin domeniului public și privat al municipiului Onești.

Alte articole