Duminică, 26 mai, românii vor decide cine îi va reprezenta în Parlamentul European. Alegerile se vor desfășura între orele 7.00 și 21.00. Vor putea vota la secțiile la care sunt arondați în funcție de domiciliu, conform listelor electorale permanente, dar și în alte secții. Cetățenii care se vor afla, duminică, într-o altă localitate vor putea să voteze la orice secție, după ce vor prezenta un act de identitate și vor fi înscriși într-o listă suplimentară. Dreptul de vot se exercită în baza unui act de identitate valabil emis de statul român: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor școlilor militare.

Verificați de calculator!

Cetățenii care au vârsta de 18 ani, împliniți până duminică inclusiv, au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European. Nu au drept de vot „debilii sau alienații mintal puși sub interdicție și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale”, arată AEP. La intrarea în secție, alegătorul va prezenta operatorului de calculator actul de identitate, iar acesta va introduce codul numeric personal în sistem. Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal va semnala dacă persoana nu a împlinit 18 ani, dacă i s-a interzis exercitarea dreptului de vot, dacă este arondată la altă secție, dacă alegătorul și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin etc.

În spitale, se va vota în urna specială

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secției de votare. Cetățenii netransportabili din motive de boală sau invaliditate trebuie să solicite în scris, până în preziua alegerilor, urna mobilă. Cererea trebuie să fie însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoana respectivă e netransportabilă. Tot pe bază de cerere pot vota în urna mobilă bolnavii internați în unități spitalicești și persoanele cu handicap (nedeplasabile), care sunt ocrotite în centre sociale de îngrijire și recuperare. În ziua votului, o echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu o urnă specială, ștampila cu mențiunea „VOTAT” și buletine de vot la locul în care se află alegătorul.

Închisoare pentru infracțiuni

Reprezintă infracțiuni prevăzute de Codul Penal, fiind pedepsite cu închisoare și interzicerea unor drepturi, împiedicarea exercitării drepturilor electorale, atacul asupra secției de votare, coruperea alegătorilor, votarea de mai multe ori sau fără drept, introducerea mai multor buletine în urnă, violarea confidențialității votului, falsificarea documentelor. De exemplu, „împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales” se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar atacul asupra secției de votare, cu închisoare de la 2 la 7 ani. Oferirea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o listă sau un candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Introducerea în urnă a mai multor buletine de vot se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. La fel este sancționată utilizarea unui act de identitate fals sau nul.
Silvia Pătrășcanu

Votul la Referendum este opțional

Odată cu alegerile pentru Parlamentul European, va avea loc și un referendum inițiat de președintele Klaus Iohannis. Spre deosebire de referendumul de toamna trecută, când se propunea o modificare a Constituției și rezultatul, în cazul în care se întrunea cvorumul, era obligatoriu, referendumul de duminică este unul consultativ, în sensul că rezultatul său nu este obligatoriu. Desigur, mai este și o mică paranteză în sensul că există multe voci care susțin că referendumul de duminică nu va putea fi validat deoarece se referă la modificări ale Constituției care nu sunt acceptate chiar de către Legea Fundamentală. Dincolo de aceste dileme, trebuie precizat din start că nici un alegător care se prezintă la secțiile de vot duminică, 26 mai, nu poate fi obligat să voteze pentru Referendum dacă el nu dorește.

Pot vota doar pentru europarlamentare sau pentru referendum?

Orice alegător poate opta să voteze pentru alegerile europarlamentare, pentru referendum sau pentru amândouă. Operatorul de tabletă are sarcina de a informa toți alegătorii cu cetățenia română cu privire la această opțiune. Prezența va fi înregistrată diferit pentru fiecare din cele două opțiuni, iar listele electorale folosite vor fi de asemenea diferite.

Alegătorii primesc un buletin pentru europarlamentare și două pentru referendum

Dacă un alegător optează să voteze pentru referendum va primi ambele buletine, neavând posibilitatea să refuze unul. Este interzisă părăsirea secției de votare cu buletinul de vot. Alegătorii comunitari (cu altă cetățenie decât cea română) nu pot vota la referendum. Un alegător care a votat doar pentru o opțiune se poate întoarce în aceeași secție de votare, pentru a vota pentru cealaltă (referendum sau europarlamentare) sau în altă secție, dacă nu mai este în localitatea unde este înregistrat.
Care sunt întrebările la care vom răspunde la referendum?

Cele două întrebări care vor fi incluse pe buletinul de vot sunt:

1. „Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?”
2. „Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?”
Alegătorii vor răspunde cu DA sau NU. Referendumul se va desfășura după regulile prevăzute în Legea 33/2007, pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Câte urne de vot se vor folosi la alegeri și referendum?

Pe 26 mai se vor folosi trei urne staționare:
– una pentru alegerile europarlamentare
– câte una pentru fiecare întrebare de la referendum

Secţiile de votare din afara țării vor avea o singură urnă specială, în care vor fi introduse atât buletinul de vot de la alegerile pentru Parlamentul European, cât şi buletinele de vot de la referendum, urmând a fi separate după deschiderea urnelor. Urnele de vot vor fi inscripționate cu tipul buletinului de vot. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor lua măsuri pentru inscripţionarea vizibilă corespunzătoare a urnelor şi vor da îndrumări alegătorilor pentru a introduce buletinele de vot în urnele destinate acestora. Introducerea buletinului în altă urnă nu atrage nulitatea acestuia!