De la începutul activității parlamentare, în urmă cu un an, deputatul Costel Dunava a luat cuvântul de 38 de ori, a avut 22 de propuneri legislative, dintre care două au ajuns deja legi, a avut o interpelare și a participat la o moțiune.

Cele două proiecte legislative inițiate de Dunava și care au ajuns deja legi sunt Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și, respectiv, Legea nr.211 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Între proiectele aflate înca în dezbatere se numără o propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic, o propunere pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească şi Brună sau a Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor.

Alte propuneri vizează aprobarea unor planuri de investiții pentru înfiinţarea centrelor de colectare lapte în zona montană, pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană, pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană, înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană, înfiinţarea stânelor montane sau pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană.

Deputatul Dunava mai este semnatar al propunerilor legislative privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A, pentru înfiinţarea sau pentru organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

Cum a fost prima zi în Parlament?

Parlamentul României este o instituție foarte bine organizată. Încă de la sosire am fost întâmpinat de angajații Camerei Deputaților care m-au preluat și m-au însoțit la sala Mihai Viteazul explicându-mi tot ce trebuie să fac pentru a îndeplini formalitățile legale necesare. Recunosc, a durat ceva timp, deoarece am avut foarte multe documente/formulare de completat. Am fost în permanență ghidat și îndrumat, însoțit la cabina foto pentru legitimație, am fost informat cu privire la transport, deconturi, logistică, telefoane, precum și în legătură cu alte drepturi și obligații ce îmi revin în noua calitate. De asemenea, mi s-a înmânat o mapă cu Regulamentele celor două Camere, Statutul deputaților și al senatorilor precum și Constituția României. Mi-au fost prezentate departamentele principale cu care va trebui să colaborez, inclusiv biblioteca Camerei Deputaților. Am primit și o hartă a clădirii, știm cu toții, Palatul Parlamentului este a doua clădire din lume ca dimensiune după Pentagon.

Cum se vede Bacăul de la București? De ce nu este nici o inițiativă similară celei de la Iași referitoare la autostradă?

Nu știu dacă neapărat este important cum se vede Bacăul de la București, ceea ce pot să vă spun este că odată cu alegerea mea ca deputat în circumscripția electorală 4 Bacău și cu venirea mea la București s-a creat o punte de legătură între cele două localități. Bacăul este locul în care am crescut, m-am format și am devenit ceea ce sunt astăzi iar acum, ca deputat, pot da Bacăului înapoi măcar o parte din ceea ce mi-a oferit acest oraș mie. Voi folosi toate pârghiile legale pe care le am la îndemână în exercitarea mandatului meu, să ajut cetățenii județului Bacău și să le reprezint interesele. În ceea ce privește inițierea unui proiect similar celui de la Iași, referitor la autostradă, arăt faptul că împreună cu cei 7 colegi parlamentari PSD Bacău am depus un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 privind construirea autostrăzii Brașov – Bacău. Echipa de parlamentari psd Bacau sustine urmatoarea varianta: Iasi -Tg Neamt, Pascani – Bacau-Ploiesti, Bacau -Brasov. In acesta varianta toate localitatile mari din Moldova vor fi conectate cu restul tarii si cu celelalte tari din UE. A fost propus următorul amendament: Se alocă suma de 18.454,60 mii lei pentru Autostrada A8 Brasov – Bacau/Studii de Prefezabilitate, Fezabilitate si alte studii/Anexa 3/24/29 /pag. 3/662 – Ministerul Transporturilor pozitia 84015501 A. Transferuri interne I.

De ce ați considerat necesar să susțineți modificările la Legea învățământului?

Am susținut proiectele de modificare a Legii educației naționale, devenite între timp legi, dat fiind faptul că educația este și va rămâne o prioritate pentru România. Învățământul în mediile defavorizate trebuie stimulat iar elevii trebuie motivați să facă performanță la competițiile școlare. S-a avut în vedere ca centrele județene de excelență să aibă dreptul să acceseze proiecte și programe cu finanțare europeană, individual de Inspectoratele școlare județene sau alte unități de învățământ de pe plan local sau național. Astfel vor putea elabora și asigura implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte.

Câteva cuvinte despre propunerile referitoare la înființarea centrelor de colectare pentru lână, lapte sau frcute

Proiectele legislative pentru aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui, prelucrarea fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale, a centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii dar și pentru încurajarea investițiilor în zona montană au ca scop valorificarea în întregime a producției crescătorilor de animale, reducerea pierderilor acestora, reducerea poluării mediului înconjurător, dezvoltarea unor noi capacități de producție și nu în ultimul rând creșterea numărului locurilor de muncă.

De ce este necesară înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții?

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) are ca obiect susținerea dezvoltării economice a României prin investiții în sectoare competitive, atragerea de capital și surse din piața financiară. FSDI are ca scop atât dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit. Ideea creării acestui fond este agreată și de instituțiile europene internaționale în scopul stimulării economiei naționale.

Cum vedeți modificările aduse Legilor Justiției?

La modificarea legilor justiției se au în vedere modificările obligatorii dispuse prin Deciziile Curții Constituționale. Un procent foarte mare dintre modificările aduse a fost propus de către CSM, UNJR și alte asociații ale magistraților și însușite de către deputații PSD din Comisia specială.

Activitate politică – funcții deținute în partid
2011 – 2013 – coordonator Departament Juridic- PSD – organizația municipală Bacău
2009 – 2012 – consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău
2005- 2013 – membru în BEX PSD – organizația municipală Bacău
2005 – 2013 – prim-vicepreședinte TSD – organizația județeană Bacău
2005 – 2013 – membru în Biroul Național TSD – România
2003 – 2005 – vicepreședinte TSD – organizația municipală Bacău
2001 – membru PSD

Cine este Costel Dunava?

– Data naşterii: 07.03.1978;
– Absolvent al Facultății de Drept a Universității “Mihail Kogălniceanu” din Iași și al Colegiului Naţional de Apărare din Bucureşti;
– A lucrat la Societatea Națională de Îmbunățățiri Funciare, Electrică Serv, CN Vasile Alecsandri, Colegiul Catolic Sf. Iosif, Hidroserv Bistrița, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Zona Metropolitană Bacău;
– A fost voluntar în cadrul FUNDAȚIEI PENTRU EDUCAȚIE ȘI SPRIJIN COMUNITAR “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” și în cadrul ASOCIAȚIEI PENTRU O EUROPĂ UNITĂ
– Din decembrie 2016, deputat de Bacău în Parlamentul României:
– secretar la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
– secretar la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii
– membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE
– membru supleant al Comisiei parlamentare de anchetă a alegerilor din 2009
– membru titular al Comisiei parlamentare de anchetă a arhivei SIPA
– membru în grupurile de prietenie cu Republica Africa de Sud, Republica Tunisiană și Statele Unite Mexicane

În perioada 3-5 octombrie 2017, Ana Birchall a condus în calitate de președinte Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa care a participat la reuniunea de toamnă a Adunării Parlamentare a OSCE, desfășurată în Andorra.
În perioada 27-28 martie 2017 s-au desfăşurat la Sankt Petersburg, Federaţia Rusă, lucrările Conferinţei parlamentare privind combaterea terorismului internaţional.
În perioada 5 – 9 iulie 2017, la Minsk, Republica Belarus, a avut loc cea de-a 26-a Sesiune anuală a Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (AP OSCE) la care, din partea Camerei Deputaților, au participat membrii titulari ai Delegației Parlamentului României la AP OSCE.
Pe 15 octombrie 2017 au avut loc alegeri prezidenţiale în Republica Kârgâză. În acest context, în perioada 13 – 16 octombrie 2017, Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (AP OSCE) a desfăşurat o Misiune de observare a acestor alegeri. Din partea Delegaţiei Parlamentului României la AP OSCE, în calitate de membru titular, a participat ca observator la această Misiune deputatul Costel Neculai Dunava (PSD).

Sărbători fericite și un an nou mai bun, cu împliniri pentru toți românii!
Costel Dunava, deputat PSD

Alte articole