Consiliul Local Onești se întrunește joi, 13 decembrie 2018 în ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind cele mai importante proiecte de hotărâre pentru oneșteni, prin a căror aprobare se dă imboldul continuării investițiilor și a activităților ce pot dezvolta municipiul.

Este vorba în primul rând de Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale precum și a unor taxe speciale pe anul 2019 în municipiul Onești. Va fi luată în dezbatere și taxa specială de salubrizare ce este aplicabilă în 2019 atât pentru populație cât și pentru agenții economici.

Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Onești privind metodologia de punere în aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din municipiu și aprobarea Listei cu transportatorii (persoane fizice / societăți comerciale) serviciului de transport în regim de taxi declarați câștigători la a doua procedură de atribuire a autorizațiilor de taxi din 14 noiembrie 2018 – sunt alte proiecte de pe ordinea de zi a acestei ședințe.

În atenția consilierilor locali ai Oneștiului se află și modificarea unei anexe la Hotărârea nr. 55 din 15 mai 2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiu care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar.

În cadrul acestei ședințe va fi completată și Anexa nr. 5 – Lista inventar a componentelor sistemului de apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Onești, ce este administrat de către S C RAJA Constanța și se va dezbate Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării inventarului cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Onești.

De asemenea, pe ordinea de zi a acestei ședințe se mai află proiectele de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune, pentru aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Onești.

Alte articole