Centrul de Afaceri și Expoziții a găzduit astăzi, cu începere de la ora 10.00, Conferința Județeană a Sindicatului Liber din Învățământ (SLI) Bacău. O întâlnire unde, pe lângă prezentarea Raportului de activitate, în ultimii cinci ani, a filialei, dar și a Comisiei de cenzori, s-a ales, conform statutului și procedurii, președintele SLI Bacău, pe următorii cinci ani. Practic, neavând niciun contracandidat, prof. George Adrian Purcaru, președinte SLI Bacău din luna noiembrie 2013, a fost reconfirmat în funcție pentru un nou mandat de cinci ani, cu un vot în unanimitate. Mai trebuie menționat că prof. George Adrian Purcaru este, de anul trecut, și prim-vicepreședinte la nivel național al FSLI.

Invitați de la FSLI și sindicate din țară

La lucrările conferinței a participat, în calitate de invitat, chiar președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), prof. Simion Hăncescu, alături de secretarul general al FSLI, prof. Cornelia Popa Stavri. Alături de reprezentanții din București, au mai răspuns invitației de a fi prezenți la această activitate de bilanț și președinți de filiale din țară, respectiv prof. Giani Leonte – vicepreședinte FSLI și președinte SLI Suceava, prof. Ovidiu Varvaroi – vicepreședinte SLI Suceava, prof. Flavius Zancu – președinte al SLI Bihor, prof. Radu Hora – vicepreședinte FSLI și prim-vicepreședinte SLI Bihor, prof. Constantin Ionescu – președinte SLI Vrancea, prof. Raluca Dârjan – vicepreședinte SLI Cluj și prof. Ion Genunche – vicepreședinte SLI Ilfov. Din Bacău, au fost prezenți la Conferința Județeană a SLI Bacău toți liderii de sindicat din școlile băcăuane, care și-au reprezentat colegii, dar și prof. Florin Lazăr, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

Ordinea de zi

Pe ordinea de zi a Conferinței au fost următoarele activități: deschiderea lucrărilor conferinței, constituirea comisiei de redactare a procesului verbal, constituirea comisiei de desfășurare a alegerilor, prezentarea raportului de activitate a Consiliului Județean al SLI Bacău în perioada 2013-2018, prezentarea raportului de activitate a Comisiei de Cenzori, pe aceeași perioadă, descărcarea de gestiune a Consiliului Județean al SLI Bacău, alegerea președintelui, alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, aprobarea statutului SLI Bacău și nominalizarea persoanei împuternicite pentru efectuarea procedurilor la Judecătoria Bacău (a fost ales tot prof. George Adrian Purcaru), aprobarea stategiei SLI Bacău pentru următorii cinci ani 2019 – 2024 și Dezbaterea cu tema „România 2019 – marile provocări ale educației”. Un punct la care toți cei prezenți au ridicat mai multe probleme cu care se confuntă sistemul la momentul actual, probleme ce țin de schimbarea permanentă a structurii anului școlar, numărul prea mare de preșcolari și elevi din clase, în special din învățământul preșcolar și primar, modificările legislative, planuri cadru, plata cu ora, nevoia de acordare a unor salarii mai mari pentru cadrele didactice care au în clasă elevi CES (cu cerințe de educație specială care au dificultăți în învățare), salarizarea corespunzătoare a cadrelor care fac parte din Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, testările psihosomatice ale elevilor etc.

Retrospectiva ultimilor 5 ani

În Raportul de activitate pe 2013-2018 al SLI Bacău se constată că s-a parcurs o perioadă marcată de numeroase confruntări şi schimbări în viaţa politică, cu promisiuni neonorate faţă de sistemul învăţământului, fapt ce denotă o lipsă de omogenitate şi mai ales o lipsă de viziune coerentă şi unitară pentru reformarea întregului sistem, după cum a spus președintele Purcaru. Analizarea activității SLI Bacău, stabilirea direcțiilor de acțiune pentru următorii cinci ani, modificarea și aprobarea Statutului SLI Bacău, alegerea președintelui sindicatului, sunt doar câteva atribuții care au dat Conferinței Județene o greutate aparte. S-au făcut demersuri și acțiuni împreună cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, federație la care SLI Bacău e afiliată, care au avut drept scop apărarea drepturilor membrilor grupelor afiliate, precum și promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale acestora, dar și neajunsurile constatate în activitatea din perioada analizată. Pentru a rezolva multe din aceste probleme s-a afirmat în permanenţă interesul şi disponibilitatea la dialog şi negociere, lucru care să conducă la o tranziţie mai scurtă şi suportabilă pentru toţi factorii implicaţi sau afectaţi de sistemul învăţământului: cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, elevi şi părinţi. În această perioadă, s-a reuşit să se păstreze echidistanţa faţă de forţele politice, dând astfel şansa dialogului atât cât era necesar, pentru a asigura un statut demn membrilor de sindicat. „Am învăţat să negociem, să dialogăm să cunoaştem mai bine legislaţia care guvernează sistemul, am învăţat să canalizăm discuţiile în Comisiile de dialog social de pe lângă Prefectura Bacău, în Consiliile de administraţie ale ISJ Bacău, în Comisiile paritare de pe lângă ISJ Bacău, în Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, pentru a găsi soluţionări pozitive cu partenerii noştri sociali. Măsura în care am reuşit, urmează să fie apreciată de fiecare membru de sindicat în parte. Am și crescut: dacă în 2013 eram 5.600 de membri, acum suntem 7.400, fiind al doilea sindicat ca mărime pe țară. În toti acești ani, am făcut parte dintr-o mare familie, familia FSLI, am organizat mitinguri și pichetări, am participat la toate acțiunile Federației, ne-am apropiat foarte mult unii de alții”, a spus prof. George Adrian Purcaru, președinte SLI Bacău.

Câteva date statistice

În acești cinci ani, SLI Bacău a reușit și organizarea a două activități „de suflet” care se vor permanentiza: Olimpiada profesorilor (din 2016) și Gala Premiilor Județene de Excelență în Educație (care anul trecut a avut prima ediție și despre care Deșteptarea a scris la acea vreme). A fost organizată și „nunta de argint”, 25 de ani SLI Bacău (24 februarie 1990 – 2015), pe parte juridică au fost multe reușite și în instanță, respectiv 544 de dosare, cu peste 1000 de termene de judecată, cu 446 de dosare (adică 82%) soluționate favorabil. În timp, SLI Bacău a devenit o familie şi acum reprezintă o forţă în plan sindical, social, judeţean şi naţional. Organizarea internă, relaţionarea liderilor grupelor sindicale cu liderul de zonă, preşedintele SLI Bacău, informările zilnice care sunt aduse la nivelulfiecărui membru de sindicat, au devenit obligatorii şi acest lucru trebuie menţinut şi îmbunătăţit, au spus membrii Sli Bacău.

„Îmi propun, în noul mandat, să continui proiectele pe care le-am început. Dacă în primul mandat am vorbit de transparență totală, acum, în cel de al doilea, vreau să acord prioritate pe formarea profesională a liderilor și a membrilor de sindicat. Cu ajutorul Federației, am reușit să avem un sediul al nostru, pe care îl inaugurăm tot astăzi, dar și un sediu în care să facem această formare profesională, o bază de formare, relaxare, odihnă și socializare, în localitatea Agapia, în județul Neamț, într-un complex care anul acesta va fi renovat complet. Dacă în aproape 30 de ani SLI Bacău nu a avut nimic în patrimoniu, acum deja putem vorbi de un sediu nou, dar și de aceasta bază de formare profesională. La ceas de bilanț, le transmit tuturor colegilor mei din sindicat să fim uniți și solidari, pentru că acest lucru ne dă putere și ne face să mergem mai departe. Sigur ca Sindicatul Liber din Învățământ nu înseamnă doar președinte și vicepreședinți, ci înseamnă noi toți, o echipă, și dacă vom fi uniți vom reuși să obținem ceea ce merităm. Noi, cei din sistemul de învățământ, merităm mult mai mult decât ni se oferă în prezent și dau un simplu exemplu, cel al grilei de salarizare, unde noi suntem în treimea inferioară.”
Prof. Adrian George Purcaru, președinte reales SLI Bacău și prim-vicepreședinte FSLI

Strategii de viitor

Pentru următorul mandat, 2019-2024, SLI Bacău își propune:

• intensificarea acțiunilor de promovare și apărare a drepturilor salariale din educație și a drepturilor membrilor de sindicat legate de relațiile de muncă și protecție socială (prin acordarea a 6% din PIB pentru Educație, modificarea grilei de salarizare, regândirea calculării costului standar per elev, reviziuirea programelor școlare și a planului cadru, modificarea legislației astfel încât personalul din Învățământ să se poată pensiona mai devreme cu 3 ani de împlinirea vârstei standard, fără a i se diminua cuantumul pensiei, debirocratizarea sistemului);
• eficientizarea managementului intern al organizației;
• menținerea/creșterea gradului de sindicalizare la nivel de județ;
• creșterea implicării SLI Bacău în procesul de luare a deciziilor privind sistemul de educație și statutul social al salariaților din Învățământ;
• creșterea nivelului de profesionalizare a liderilor și membrilor de sindicat și sustinerea activă a promovării calității sistemului educațional românesc.

„Sunt aici pentru a le spune colegilor mei că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ militează pentru apărarea drepturilor lor și că nu ne abatem nicio clipă de la acest obiectiv. Avem foarte multe probleme de rezolvat, dar cu răbdare, cu sprijinul lor putem să obținem ceea ce ne dorim. Marea problemă a sistemului de învățământ este legislația incoerentă și dacă e să intrăm și mai în profunzime, cea mai acută problemă, care are consecințe nefaste și asupra alevului, este cea legată de programele școlare. Noi, ca Federație, de mulți ani tragem mereu semnale de alarmă că aceste programe sunt complet depășite, nu mai au corespondență cu realitatea din România. Se învață mult, dar nu aplicat, se face multă teorie și foarte puțină practică. Vrem să regândim aceste programe, să le simplificăm și să fie axate mai mult pe partea aplicativă și mai puțin pe cea teoretică. Sunt probleme și la salarizare, și pe legislație. Avem ca prioritate în acest an pachetul legislativ din Educație. În acord cu Guvernul am stabilit să apară trei legi distincte în Educație: Legea învățământului preuniversitar, Legea învățământului superior și un Statut al personalului didactic. O premieră pentru România! A mai fost o tentativă în acest sens, dar nu a mai fost concretizată, iar acum funcționăm după o lege, Legea 1/2011, care a apărut fără dezbateri și care are mari lacune. Este nevoie de o adevărată reformă în Învățământ. Vrem o Românie educată!”
Prof. Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ

Pe scurt, despre SLI Bacău

Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău este o organizaţie profesională constituită pe baza adeziunii libere a organizaţiilor de sindicat din unităţile de învăţământ de pe teritoriul judeţului Bacău, o organizaţie fără caracter politic, având caracter autonom, independent şi nefiind subordonată nici unui alt factor sindical, politic sau administrativ.
În prezent, filiala Bacău a SLI are 7.400 de membri și cinci vicepreședinți: prof. Doru Petraru – pe zona Moinești/Comănești, prof. Ionuț Turturică – pe zona Onești, prof. Maria Popa – pe zona Bacău și zona rurală, prof. Daniel Enache – pe zona Podu Turcului și prof. Spiridon Mihalcea – pe zona Buhuși.
Activitatea SLI Bacău prezintă câteva domenii prioritare: informarea activului sindical şi a membrilor organizaţiilor de bază; relaţia cu structurile administrative specializate: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, conducerilor unităţilor de învăţământ, structurile administrative ale autorităţilor locale: primari şi consilierii comisiilor de învăţământ ale consiliilor locale şi consiliului judeţean; activitatea de reprezentare în organismele specifice locale şi în structurile sindicale locale şi naţionale. De asemenea, SLI Bacău desfăşoară activităţi economice în sprijinul membrilor de sindicat: negociere drepturi salariale, încheierea contractelor colective de muncă; mediere / conciliere / arbitraj în cazul conflictelor de muncă din cadrul unităţilor şcolare; interpelare; activităţi de protest, demonstraţie, pichetare, miting de protest, grevă de avertisment, grevă generală; participare la elaborarea proiectelor de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ în domeniul învăţământului preuniversitar, respectiv pentru modificarea şi completarea acestora în baza prevederilor legale în vigoare etc.

Tot astăzi, SLI Bacău a inaugurat, alături de invitați și de liderii locali de sindicat, noul sediu, situat pe strada Emil Racoviță nr. 1, în zona Energiei – George Bacovia.

Alte articole