În Penitenciarul Bacău, nu s-a rezolvat încă problema supraaglomerării din camerele de detenţie. Şi igiena lasă de dorit, se arată în raportul Avocatului Poporului: pereţii sunt murdari şi nezugrăviţi, prezintă condens, mucegai şi igrasie.

Instituţia Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie, a făcut, în 2017, vizite şi anchete la unităţile penitenciare din întreaga ţară. În urma acestora s-au întocmit rapoarte privind deficienţele constatate şi recomandări pentru rezolvarea problemelor. În ceea ce priveşte Penitenciarul Bacău, minusuri sunt la condiţiile de cazare, respectiv supraaglomerarea unora dintre camerele de detenţie, iluminatul artificial necorespunzător şi tuburi de neon nefuncţionale în unele camere, dispunerea paturilor pe trei nivele, dotarea camerelor de detenţie cu mobilier şi saltele vechi şi uzate.

Şi igiena din camere lasă de dorit, se arată în raportul Avocatului Poporului: pereţii sunt murdari şi nezugrăviţi, prezintă condens, mucegai şi igrasie, iar în tavane sunt infiltraţii de apă. În acelaşi timp, numărul sălilor de mese este insuficient, la fel ca mobilierul pentru depozitarea bunurilor, obiectelor, veselei şi alimentelor deţinuţilor. În ceea ce priveşte grupurile sanitare din camerele de detenţie, dotarea lor este necorespunzătoare, se menţionează în raport: instalaţiile de duş şi wc-urile sunt insuficiente, iar unele duşuri sunt defecte la baia comună. În raport există critici şi vizavi de frecvenţa scăzută a operaţiunilor de dezinsecţie şi folosirea unor materiale ineficiente.

Un şir lung de recomandări

Prin urmare, Avocatul Poporului a formulat o serie de recomandări, printre care gestionarea supraaglomerării în camerele de detenţie, dotarea camerelor cu mobilier şi obiecte necesare servirii mesei, eliminarea celui de-al treilea nivel de paturi din camerele de detenţie, igienizarea băilor şi dotarea acestora cu mobilier şi utilităţi necesare, suplimentarea instalaţiilor de duş şi a wc-urilor în camerele de detenţie unde sunt cazaţi mai mulţi deţinuţi, refacerea instalaţiei sanitare şi dotarea corespunzătoare a grupurilor sanitare din camere, repararea duşurilor defecte, zugrăvirea, repararea şi renovarea pereţilor şi tavanelor, igienizarea camerelor şi dezinsecţii cu frecvenţă mai mare şi cu materiale eficiente etc.

S-a recomandat, de asemenea, să fie amenajate curţile de plimbare astfel încât să poată fi folosite şi în condiţii meteo nefavorabile (betonarea şi dotarea cu băncuţe, grup sanitar şi sursă de apă potabilă). O altă recomandare se referă la ocuparea funcţiilor vacante prin angajarea personalului medical (medic medicină internă, ginecolog, stomatolog, farmacist, asistent medical generalist), conform grilei de persoane normate, şi îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale. Avocatul Poporului încă nu a primit răspuns de la trei penitenciare (inclusiv Bacăul) în legătură cu măsurile luate.

Conform răspunsului transmis de ministrul Justiţiei Avocatului Poporului, fenomenul de supraaglomerare poate fi diminuat prin crearea unor noi locuri de cazare (439) şi construirea a două noi penitenciare în ţară, cu termen de finalizare anul 2021, care să cuprindă locuri noi de cazare, respectiv 7520 locuri în perioada 2018-2020 şi 2500 locuri în perioada 2021-2023. Se au în vedere şi măsuri compensatorii pentru deţinuţii cazaţi în condiţii necorespunzătoare de detenţie în sensul reducerii pedepsei ca măsură generală de degrevare a penitenciarelor, graţierea unor persoane, dar şi măsuri de investiţii în infrastructura penitenciară în cadrul Programului „Justiţie” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 prin care vor fi create minim 1420 noi locuri de cazare.

Plusuri: hrană bună, apă caldă, nu mai sunt ploşniţe

În raportul Avocatului Poporului, sunt evidenţiate şi aspectele pozitive constatate în urma vizitelor şi anchetelor în penitenciare (inclusiv în Bacău): în unele camere, deţinuţii beneficiau de lumină naturală corespunzătoare, unele camere au fost reabilitate în totalitate, o parte din camere erau dotate cu mobilier pentru depozitarea bunurilor personale, majoritatea saltelelor şi paturilor verificate erau în stare bună, grupurile sanitare erau curate şi dotate corespunzător şi prezentau o stare generală bună de curăţenie, apa rece era furnizată permanent, iar apa caldă după un program de distribuire aprobat de conducerea penitenciarului, nefiind constatată prezenţa insectelor dăunătoare, hrana a corespuns din punct de vedere organoleptic, calitativ şi cantitativ, deţinuţii beneficiau de mâncare preparată zilnic, care era asigurată din timp cu respectarea condiţiilor de igienă, existenţa unor dotări metodologice, teste standardizate, iar evaluările psihologice se realizau la intrarea în penitenciar, urmate de evaluarea periodică la şase luni şi evaluarea finală.

Alte articole