Proiectul de metodologie pentru Admiterea 2020 la liceele cu profil bilingv arată că departajarea se face după media din gimnaziu la limba străină sau, dacă e cazul, după rezultatele de la examene cu recunoaștere internațională. Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).

Un documentul obținut de Edupedu.ro prevede că proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine. Concret însă, nu se știe încă nimic. Se așteaptă informări de la Ministerul Educației.

„La începutul pandemiei au fost anulate toate calendarele și metodologiile privind organizarea înscrierilor, examenelor, admiterilor. În cazul acesta, așteptăm să fie publicat, prin ordin de ministru, noul calendar, dar și metodologia, privind înscrierea pentru admiterea în clasa a IX-a, inclusiv modul de susținere a probelor de aptitudini și a celor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Orice noutate pe care o vom avea va fi publicată imediat pe site-ul instituției noastre.”
Prof. Ida Vlad,
inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Bacău

„Și noi suntem întrebați de către părinți și elevi când vom organiza acest examen pentru clasa de Filologie-bilingv. Este singura clasă de acest tip din Bacău, în fiecare an am avut 250 -300 de candidați, iar un astfel de examen îi ajută pe elevi și la înscrierea în clasele de intensiv engleză. Clasa noastră de bilingv are 28 de locuri. Așteptăm date concrete de la Ministerul Educației și imediat ce le vom avea vor fi făcute publice, pe toate canalele de informare.”
Prof. Adriana Măcincă,
directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău


PUBLICITATE