Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultuta (APIA) a achitat ultima transa in valoare de 22,8 milioane lei, pentru un numar de 22.457 rentieri agricoli. Suma totala alocata in 2012 a fost de 72 milioane de lei. Renta viagera agricola reprezinta suma platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane sau incheie acord cu un investitor. Cuantumul rentei agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren instrainat si echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat. Pentru suprafetele mai mici de 1 ha, suma platita este proportionala cu suprafata. Plata rentei se face in lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR, prin mandat postal, virament sau orice modalitate legala. APIA Bacau are in evidentele sale 660 de rentieri. Numarul celor care s-au prezentat la viza pentru anul 2011 este de 530, din care 512 au domiciliul in Bacau, iar 18 in alte judete. Suprafata in plata este de 994,2 hectare arendate, cu o renta de 50 euro/ha, si de 521,2 hectare vândute, care beneficiaza de 100 euro/ha. Suma totala achitata in judetul Bacau este de 101.128 euro.