Prof. univ. dr. Gabriel Lazăr

– se vorbește despre un prejudiciu de peste 30.000 de lei în contul Asociației „De Sprijin Academica”

Prof. univ. dr. Gabriel Lazăr, cadru didactic la Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, este chemat în judecată, în dosarul înregistrat la Judecătoria Bacău cu nr. 20444/180/2016 în 13.12.2016, pentru a da explicații în legătură cu un prejudiciu cauzat Asociației „De Sprijin Academica”.

În fapt, se vorbește despre mai multe operațiuni financiare din bugetul Asociației, neautorizate de Consiliul Director sau de Adunarea Generală, pe care le-a efectuat profesorul Gabriel Lazăr, în calitatea sa de președinte al acestei entități pe perioada a două mandate, între anii 2006 – 2014.

Totul a ieșit la iveală în momentul în care la conducerea Asociației a fost ales un alt președinte, în persoana prof. univ. dr. Valentin Zichil, care din toamna trecută este și decan al Facultății de Inginerie.

Acuzații de încălcări de statut, abuzuri și lipsă în gestiune

„Am fost ales președinte al Asociației «De Sprijin Academica» în iunie 2015. Am încercat să preiau legal activitatea acestei entități, așa că am încheiat un contract de prestăti servicii cu un expert contabil, cu acordul Consiliului Director, la solicitarea mea, și s-a efectuat un audit de specialitate.

prof. univ. dr. Valentin Zichil
prof. univ. dr. Valentin Zichil
În urma acestui audit s-a indicat faptul că în patrimoniul asociației există documente referitoare la anumite achiziții să le spunem ilegale, precum și că Asociația s-a implicat în diferite activități care nu erau trecute în Statut. Mai mult, s-a constatat că pe lângă aceste grave încălcări de statut, au fost și abuzuri, și lipsă de bunuri și bani din gestiune. Am cerut explicații domnului Lazăr Gabriel, ca fost președinte al asociației, în două mandate, cu toate că Statutul nu prevede două mandate, ci un singur mandat de 4 ani pentru președinte, dar nu am primit explicații care să lămurească concluziile auditului”, a declarat actualul președinte al asociației, prof. univ. dr. Valentin Zichil.

Timp de un an de zile, mai spune președintele Zichil, au fost discuții, întâlniri, mai multe încercări de a se rezolva situația, dar totul a eșuat, prin refuzul domnului Gabriel Lazăr de a da aceste lămuriri. „De aceea, cu aprobarea Adunării Generale și Consiliului Director al Asociației «De Sprijin Academica» am avut aprobarea de a demara acțiunea în instanță, pentru a elucida problema. Noi vrem să lucrăm corect, transparent, ne continuăm activitatea deschis, dar nu vreau ca peste doi ani, când voi preda și eu mandatul de președinte, să fiu acuzat că nu am întreprins nimic pentru a recupera prejudiciul creat”, a mai declarat prof. univ. dr. Valentin Zichil. Conform experților, prejudiciul se ridică la suma de 33.047,74 lei.

Ce se spune în cererea de chemare în judecată

În cererea de chemare în judecată se solicită:
– obligarea pârâtului (Gabriel Lazăr, n.r.) la predarea bunurilor mobile ce sunt înregistrate ca mijloace fixe ale Asociației și se află în gestiunea acestuia, conform raportului de expertiză contabilă extrajudiciară, respectiv un Laptop Lenovo achiziționat cu factură la data de 02.02.2010 în valoare de 2.559 lei și un traductor de debit ultrasonic, achiziționat, tot cu factură, în valoare de 12.300,01 lei, pe 12.07.2011;

– obligarea aceluiași pârât la plata sumei de 18.188,74 lei reprezentând prejudiciul cauzat Asociației prin operațiuni neautorizate de Consiliul Director sau de Adunarea Generală, respectiv: contravaloarea unui Laptop Acer, bun care nu a fost niciodată în gestiunea Asociației, deși a fost decontat din fondurile acesteia (4.450 lei), contravaloarea unei facturii fiscale achitată cu ordin de plată electronic, reprezentând bilet extern Otopeni-Munchen-Stockholm-Viena-Otopeni, pentru perioada 13.06.- 18.06.2009, în valoare de 1.173 lei, având ca beneficiar un profesor din universitate, contravaloarea unor cheltuieli efectuate și decontate din bugetul Asociației, reprezentând o taxă de participare la congres și factura de cazare în Suedia (4.565,74 lei, echivalentul în lei a sumei de 1.014 euro, calculată la un schimb valutar de 4,5027 lei/euro) și contravaloarea unei bursei private acordată unui doctorand pentru studii, în valoare de 8.000 de lei.

Conform fișei de inventariere, laptopul Lenovo și traductorul de debit ultrasonic se află în gestiunea prof. Gabriel Lazăr. „Pe lângă faptul că nu au fost identificate documente justificative privind necesitatea și oportunitatea achiziționării acestor bunuri pentru care nu a existat nici aprobarea organelor de conducere ale asociației, cele două mijloace nu există nici în asociație, nici în facultate. I s-a solicitat domnului Lazăr în repetate rânduri, atât în scris, cât și verbal, să indice locul unde se găsesc aceste bunuri și să le predea reprezentanților asociației, dar nu a reușit să dea un răspuns clar”, ne-a mai precizat actualul președinte al asociației, profesorul Valentin Zichil. Cât despre laptopul Acer, acesta a fost achiziționat în perioada când profesorul Lazăr era președinte al asociației (mai exact cu o factură din data de 04.11.2009), printr-un delegat, dar bunul nu a fost niciodată înregistrat în gestiune. În ceea ce privește biletul de avion de 1.173 lei, plata acestuia s-a făcut prin factură înregistrată în evidența contabilă a asociației, dar fără a fi identificate documente justificative privind necesitatea și oportunitatea efectuării acestei tranzacții și nici aprobarea organelor de conducere ale asociației. Același lucru se spune și despre taxa de 1.014 euro, plătită din contul Asociației „De Sprijin Academica”, dar fără documente justificative anexate. Și în cazul plății bursei de 8.000 de lei pentru un doctorand, cadru didactic al Facultății de Inginerie, pentru studii doctorale, aceasta s-a acordat în baza unui Contract, dar neștampilat și semnat de prof.Gabriel Lazăr, ca reprezentant legal la acea vreme a asociației. Mai mult, contractul în cauză nu a fost avizat nici de către unitatea de învățământ unde studia beneficiarul, nu există nici documente prin care, conform prevederilor legale, trebuiau stabilite și obligațiile beneficiarului (în speță, ca după terminarea studiilor să lucreze pentru Asociație, că nu și-a întrerupt studiile, că nu a fost exmatriculată etc)

De asemenea, în temeiul art. 453 alin. 1 C. proc. civ., se mai solicită obligarea pârâtului (Gabriel Lazăr) și la plata cheltuielilor de judecată.

„Știu despe ce este vorba. Chemarea mea în judecată nu poate fi explicată decât prin faptul că sunt vânat. Eu am încercat și un dialog direct cu cei care m-au chemat în judecată, dar nu am fost ascultat, nu mi s-au acceptat punctele mele de vedere. O să dau explicații în instanță, dacă asta se vrea, deși le-am dat și în asociație și nu au vrut să fie acceptate, repet. Toate acele bunuri există, eu nu am creat niciun prejudiciu în această asociație, care nici nu este publică și nici nu lucrează cu statul. Tot ce s-a cheltuit a fost în interiorul asociației, numai că se dorește să fiu discreditat. Asta e tot.”
prof. univ.dr. Gabriel Lazăr, fost președinte al asociației

Asociația „De Sprijin Academica” este o organizație non-profit înființată de profesorii din Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în decembrie 2006. Veniturile acestei entități sunt realizate din sumele ce provin prin virarea cotei de 2% din impozitul pe venit, dar și din sponsorizări sau donații. Asociația are 15 membri, toți profesori la Facultatea de Inginerie Bacău. Scopul acestei organizații este de a susține activitatea didactică a facultătii, dar și pe studenții săi, în limita banilor care sunt colectați. La finele anului 2015 (pentru că în anul 2016 încă nu s-a încheiat un bilanț), Asociația avea un disponibil în cont de 33.328 lei. Aproape cât prejudiciul care face obiectul dosarului înregistrat în instanță.PUBLICITATE