Activitatea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se regăseşte la intersecţia mai multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al instituţiei, colecţiile, inclusiv biblioteca de specialitate. Toate aceste se constituie în baza de pornire a expoziţiilor permanente, temporare şi itinerante, a cercetării ştiinţifice, a simpozioanelor, meselor rotunde şi conferinţelor organizate, proiectelor educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de specialitate.
În decursul anului 2018, în cadrul subunităţilor Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” (Muzeul de Ştiinţele Naturii, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, Vivariu şi Casa Memorială „Ion Borcea”) au fost implementate 137 proiecte, 24 cultural expoziționale, 13 vizând manifestări complexe, 73 educaționale, 5 proiecte editoriale/tipărituri, 13 proiecte cultural științifice şi 9 proiecte de întreținere și evidențiere a patrimoniului.

Tot în aceeaşi perioadă, s-au desfăşurat 73 proiecte educaţionale în baza a câte unui protocol de colaborare cu unităţile şcolare, acţiuni dedicate evenimentelor din calendarul ecologic: „Ziua Mondială a Zonelor Umede”, „Luna pădurii”, „Ziua Pământului”, „Ziua Mediului”, în scopul educării elevilor în spiritul conturării deprinderilor de conservare şi protejare a naturii.
Dintre proiectele care au prins viaţă şi au avut un impact major în rândul publicului am putea evidenţia sonorizarea ambientală a expoziţiei permanente (expoziţia de minerale şi peşteră) şi seră la Muzeul de Ştiinţele Naturii şi a expoziţiei permanente de la Observatorul astronomic, expoziţiile temporare „Astronautica mileniului III”, precum şi „O lume dispărută”; ediţia a-XIII-a a simpozionului ştiinţific „Biologia şi dezvoltarea durabilă”; a 10-a ediţie a evenimentului „Noaptea Europeană a Muzeelor”, numărul vizitatorilor fiind de 8.047 (4.307 – Observatorul Astronomic şi 3.740 Muzeul de Ştiinţele Naturii). Dacă mai adăugăm prima ediţie a Festivalului Ştiinţelor, „Forumul Naţional al Utilizatorilor SKY Explorer”, de la Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, putem aprecia că activitatea Complexului s-a bucurat de un real interes.

În anul 2018, grupurile ţintă au fost evidenţiate în registrele de vizitatori atât din punct de vedere al localităţii de domiciliu (populaţia locală, din afara judeţului – din alte judeţe şi din străinătate), cât şi din punct de vedere al grupei de vârstă (publicul larg; preşcolari; învăţământ primar, gimnazial şi liceal; specialişti).

Numărul de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, pe subunităţi, pentru anul 2018, comparativ cu anul 2017 este evidenţiat de graficul de mai jos.

Se constată, raportat la perioada anterioară de management, o creştere a numărului de vizitatori cu 4.736 faţă de anul 2017, beneficiari a unui număr mai mare de proiecte culturale, dar şi a unei diversificări a acestora.
Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate, în anul 2018 au fost 119.831 lei, iar numărul de bilete vândute 34.687. Grupurile ţintă au fost: preşcolari: 8,77%; clasele I-IV: 26,07%, clasele V-VIII: 18,11% şi clasele IX-XII: 11,45%; studenţi 4,85%; adulţi: 28,52%; pensionari 2,23%.

„Bacăul dispune de un patrimoniu natural valoros, care merită să fie făcut cunoscut atât publicului larg local, cât şi turiştilor. Cultura are în judeţul nostru un loc important, cu ofertă vastă pe planul exprimării artistice şi educaţionale. Întreaga activitate a instituţiei se desfăşoară în cadrul politicilor culturale naţionale şi a strategiei culturale a Consiliului Judeţean Bacău şi acoperă principalele domenii care vizează activitatea unui muzeu conform legislaţiei existente şi cerinţelor contemporane, europene, structurare prezentă şi în cadrul proiectului de management în baza căruia este condusă instituţia.”
dr. Gabriela Gurău, manager al Complexului Muzeal “Ion Borcea”

Implementarea noilor tehnologii (utilizarea în expoziții a codurilor QR, a legendelor digitale/touchscreen-uri, a prezentărilor multimedia/video/touchscreen), a conceptului de realitate argumentată, precum şi a dezvoltării de proiecte ce vizează expoziţii interactive, a dus la mărirea numărului de vizitatori, iar implicarea în proiecte internaţionale /europene /naţionale cum sunt „Ziua mondială a muzeelor”, „Noaptea Europeană a Muzeelor”, „Săptămâna altfel”, „Zilele patrimoniului” a condus la o deschidere mai largă a instituţiei către public.

Alte articole