În lecturile biblice din duminica a 3-a de peste an firul conductor este timpul și convertirea, adică primirea invitației divine de reînnoire a vieții în timpul mântuirii – acum.

În evanghelie, sfântul Marcu ne face să asistăm la începuturile predicării lui Isus. Începe relatarea despre activitatea publică a lui Cristos: „În acel timp, după ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu” (v. 14). Sunt primele cuvinte pe care Isus le-a pronunţat: „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (v. 15). Predica lui Isus începe cu o afirmaţie teologică: „S-a împlinit timpul”. Istoria mântuirii ajunge prin Cristos la plinătatea sa. Ce înseamnă împlinirea timpului? Este timpul mântuirii. S-a terminat cu aşteptarea Salvatorului. Nu trebuie să căutăm în altă parte un Mântuitor. Este aici. E vorba de o ocazie prielnică. Cine o lasă să treacă, riscă să piardă posibilitatea de a deveni altul.

Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie! Timpul este scurt, iar răspunsul omului dat la chemarea lui Isus trebuie dat repede. La intervenția lui Cristos trebuie să răspundă angajamentul nostru uman. Este un imperativ: „convertiți-vă și credeți!”A ne converti este o invitaţie la o adevărată răsturnare de mentalitate, adică în modul de a gândi despre Mesia, despre mântuire, despre manifestarea lui Dumnezeu. A ne converti înseamnă a intra în contact personal cu Cristos. „Credința în evanghelie” este adeziunea la Isus care ne eliberează.

Evanghelistul Marcu nu explică ce înseamnă convertirea, dar ilustrează răspunsul neîntârziat dat de primii patru ucenici la chemarea lui Isus. Cere un răspuns imediat, o detaşare. Discipolii lasă năvoadele, îl lasă pe tatăl lor în barcă împreună cu zilierii și se duc după el. Imperativul „convertiţi-vă” nu este o invitaţie la o „ajustare”, la o schimbare vagă a vieţii, nu vrea să fie o invitaţie la pocăinţă în sensul de renunţare, ci înseamnă ceva diferit: înseamnă „veniţi după mine”, rămâneţi cu mine, gândiţi ca mine, faceţi cum fac eu! La aceasta ne cheamă Domnul: „Veniţi după mine şi vă voi face să deveniţi pescari de oameni!” (v. 17). Ne cheamă să păşim, să umblăm cu el, ieşind din spaţiul îngust al eu-lui nostru, al intereselor noastre şi de a ne deschide bogăţii iubirii sale.

Pr. Richardo-Dominic Baciu, Biserica Romano-Catolică „Sf. Nicolae” BacăuPUBLICITATE