Lectura evanghelică de duminică este partea finală din capitolul 10 al Evangheliei după Matei, în care Isus le dă discipolilor săi o amplă învăţătură despre misiune sau slujire.

În prima parte a lecturii, Isus zugrăveşte un portret al misionarului sau al ministrului sacru care este vrednic de numele creştin: Cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; şi cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Urmarea lui Cristos cere o adeziune totală, care se exprimă într-o iubire radicală, superioară oricărei alte iubiri, iar urmarea fiind o deschidere faţă de exigenţele supreme ale Evangheliei, capacitatea de a se oferi pe deplin şi fără condiţionări. Cu alte cuvinte, mesagerul lui Cristos trebuie să fie cineva care îl iubeşte pe Cristos în aşa măsură încât iubirea pentru părinţi şi copii primeşte o importanţă secundară. Nu doar iubirea faţă de familie, ci şi iubirea pentru sine devine secundară. De altfel, omul devine capabil de iubire mai mare faţă de aproapele, tocmai când îi încredinţează lui Cristos întreaga sa inimă, pentru că numai iubirea supranaturală îl poate face să depăşească toate barierele şi rezervele egoismului. Să nu uităm că omul intră în sine numai în măsura în care are relaţie cu exteriorul. Numai aşa poate fi al lui însuşi, dacă este şi al altuia, sau mai bine zis dacă prin alţii el se regăseşte pe sine. Această afirmaţie este valabilă şi la nivelul cel mai profund al existenţei.

A doua parte a lecturii vorbeşte despre mesagerul creştin nu ca unul care împarte iubire, ci ca unul care primeşte iubirea şi ospitalitatea oamenilor. De această dată discipolul se află în postura de primitor. Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis. A-i primi pe fraţi conform poruncii iubirii impune aceeaşi dezlipire, aceeaşi cruce, aceeaşi disponibilitate totală avută de către Cristos acelora care vor să fie ucenicii săi.

Pentru a încheia învăţătura sa, Isus îi încurajează pe oameni să fie generoşi cu mesagerii săi. Să primim în inimă aceste cuvinte ale lui Isus şi să acţionăm în consecinţă după cum putem mai bine.

Pr. Richardo-Dominic BaciuPUBLICITATE