Din cele mai vechi timpuri se cunoaşte lupta dintre bine şi rău. Omul, cuprins în toiul acestei bătălii aprige, se simte atras de binele paradisiac, dar în aceeaşi măsură se simte scufundat în rău şi în păcat. Starea paradisiacă nu-i pentru nimeni o situaţie deja cucerită, câştigată pe merit şi nici răul nu-i o stare de fatalitate: sunt stări dialectice (din care omul are de învăţat) condiţiei reale a omului. Problema binelui şi a răului a fost, este şi va fi mereu prezentă în istorie ca o problemă socială, filozofică şi religioasă.

Omul se simte înfrânt fiindcă de multe ori, mai ales astăzi, caută să ignore sau să subestimeze puterea unui duşman, a satanei. Sigur, Liturgia cuvântului din duminica a X-a de peste an nu urmăreşte să pună în evidenţă, în primul rând, pe diavol, dar, din păcate, sunt mulţi creştini care astăzi nu cred în existenţa lui. Experienţa, pe care o fac în ispite, nu li se pare că trebuie atribuită existenţei puterilor răului. Personificarea celui rău, se spune, aparţine vremurilor medievale care au apus; diavolul a fost un mit; posedarea diabolică a fost o traumă istorică, pe care psihologia modernă caută să o vindece. Este tot mai evident dezgustul şi necazul cu care se confruntă exegeţii şi teologii moderni când încearcă să vorbească despre puterile celui rău.

Biruinţa omului asupra diavolului şi asupra păcatului este adusă de Cristos. El a înlocuit împărăţia satanei cu noua Împărăţie a Tatălui, adică a iubirii. Evanghelia (Mc 3, 20-35) pezintă un crâmpei din viaţa lui Isus, care demonstrează în realitate faptul că întreaga sa viaţă pământească a fost o luptă continuă împotriva satanei. Chiar în momentul în care se părea că diavolul deţine o oarecare supremaţie (în timpul pătimirii şi morţii lui Isus), de fapt, tocmai atunci stăpânul acestei lumi a fost aruncat afară (cf. In 12,31).
Misiunea apostolilor stă în menţinerea vie a dorinţei omului de a fi ca Dumnezeu prin împlinirea voinţei lui Dumnezeu, prin realizarea omului interior prin Cristos, el care este iubirea întrupată.

Pr. Richardo-Dominic Baciu

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE