Proiectul Erasmus+ L’amitié en partage, coordonat de Școala Gimnazială “Alexandru Cel Bun” Bacău, România, în parteneriat cu alte cinci școli, „ Metodi Mitevski Brico” din Lozovo, Macedonia, „Todor Janev”, Caska, Macedonia, „Podstawowa Mikolaja Kopernika”, Lazynie, Polonia și „Nicola Vaptsarov” Hadzidimono, Bulgaria, „ Instituto Compresivo”, Bisa, Italia, este un proiect european, finanțat de Comisia Europeană de Proiecte Comunitare, în care toleranța, prietenia și construirea încrederii în sine în rândul elevilor reprezintă câteva din obiectivele principale, promovând atât egalitatea şi incluziunea socială cât și valorile francofone printre tinerii de 11- 14 ani.

Prin intermediul acestui proiect, început în septembrie 2017 și desfășurat pe o perioadă de doi ani, echipa de implementare formată din Stamate Camelia (director), Dumitrașcu Sonia (coordonator), Moisă Carmen, Butnaru Carmen, Ciupala Angela, Mocondoi Daniela, Mărian Nicoleta, Leibu Angela și Tînjală Mariana împreună cu cei 25 de de elevi, și-au dorit să descopere cultura, tradiția partenerilor, să învețe că diversitatea culturală și lingvistică poate creea punți de prietenie și solidaritate în rândul elevilor beneficiari din școlile partenere.

Cum fiecare cultură înglobează un set de influenţe diverse, acest proiect, a reprezentat o oportunitate reală de a conștientiza diversitatea tradițiilor partenerilor noștri prin punerea în valoare a culturii diverselor minorităţilor şi tradiţiile lor prezentate în diversitatea lor etnică și culturală.

În cadrul proiectului au fost organizate două conferințe internaționale, în Macedonia „Le multiculturalisme et la tolérance dans le contexte du développement professionnel des enseignants, și în România „La violence détruit, l’amitié construit!”, conferințe care au reunit reprezentanți ai instituților de învățământ preuniversitar și universitar, reprezenți ai ONG-urilor și comunității locale din cele cinci țări partenere pe tema toleranței și a combaterii violenței școlare.

Suntem mândri ca acest proiect educativ L’amitié en partage a crescut încrederea elevilor din echipele partenere, şi gradul de conştientizare și eradicare a violenţei din mediul şcolar.

Credem că, descoperind bogăţia și diversitatea culturală, noi perspective se deschid, făcându-ne să ne schimbăm, să devenim mai toleranți învăţând să aratăm respect pentru alte culturi diferite de-ale noastre, sa ne păstrăm valorile noastre culturale care formează propria identitate.