Începând cu 1 iulie, Universitatea „George Bacovia” din Bacău dă startul admiterii pentru anul universitar 2019-2020 cu o ofertă mai diversificată faţă de anii precedenţi. Anul acesta, instituția a primit calificativul „încredere” de la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. De asemenea, a reuşit să înfiinţeze specializări noi la cursurile de master şi postuniversitare.

 Astfel, oferta educaţională a Universităţii „George Bacovia” din Bacău, valabilă pentru anul universitar viitor, este următoarea:

 Studii universitare de licenţă 

 

Specializare

Durată

Număr de locuri

Administraţie publică

3 ani

75

Drept

4 ani

90

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

3 ani

75

Management

3 ani

75

 

Studii universitare de master 

 

Specializare

Durată

Număr de locuri

Managementul afacerilor

2 ani

 

100

Managementul instituţiilor din administraţia publică

2 ani

Carieră judiciară*

1 an

35

Ştiinţe penale şi criminalistică*

1 an

35

 

*avizate în şedinţa Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul superior din data de 27 mai 2019

 

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

 

Specializare

Durată

Număr de credite

Managementul achiziţiilor

1 semestru

(4 luni)

 

25

Managementul instituţiilor de educaţie

1 an

60

 

Pentru toate formele de învăţământ superior, admiterea se organizează în două sesiuni:

* prima sesiune:

perioada de înscriere: 1 – 31 iulie 2019;

afişarea rezultatelor: 1 august 2019;

rezervare loc prin achitare avans taxă: 1- 09 august 2019;

afişarea listelor finale cu candidaţii admişi şi listele cu rezerve: 12 august 2019;

* a doua sesiune (pentru locurile rămase disponibile):

perioada de înscriere 2 – 25 septembrie 2019;

afişarea rezultatelor 25 septembrie 2019, după ora 16.00;

rezervare loc prin achitare avans taxă: 26 – 27 septembrie 2019;

afişarea listelor finale cu candidaţii admişi şi listele cu rezerve: 27 septembrie 2019, după ora 16.00.

 

La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă.

La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, precum și absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

La programele de studii postuniversitare se pot înscrie doar absolvenţii care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente.

Alte informaţii privind conţinutul dosarului de candidat, taxele de studii, taxa de înscriere sunt publicate pe site-ul Universităţii www.ugb.ro, secţiunea Admitere 2019.

Pentru prima sesiune de admitere candidaţii pot depune dosarele în perioada 1 – 31 iulie, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 17.00 şi sâmbăta de la ora 9.00 la ora 13.00, la sediul Universităţii din Strada Pictor Theodor Aman, nr. 96.

 

Prof. univ. Dr. Neculai Lupu, Rectorul Universităţii „George Bacovia” din Bacău:

 „Universitatea «George Bacovia» din Bacău are menirea de a vă pune la dispoziţie cunoştinţele necesare pentru o pregătire profesională temeinică, în domeniile economic, administrativ şi juridic, prin programele noastre de licenţă şi de master. De asemenea, vă aşteptăm şi la cursurile de formare continuă. Oferta noastră se adresează atât absolvenţilor de liceu, cât şi celor ce au absolvit o facultate. Indiferent de vârstă, vă aşteptăm cu drag! Anii petrecuţi pe băncile amfiteatrelor noastre îşi vor pune amprenta asupra personalităţii dumneavoastră. Vă invităm să parcurgem împreună «aventura» în cunoaştere şi să ne bucurăm, tot împreună, de rezultatele ei!

 

 

Lect. univ. Dr. Violeta Urban, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative:

 

„Oferim studenţilor exact ceea ce aşteaptă de la noi: metode atractive de predare, pliate pe nevoile actuale ale pieţei forţei de muncă şi, ţinând cont de schimbările intervenite în societate, un mediu în care-şi pot pune în practică creativitatea, un loc în care opiniile şi ideile lor contează, un climat de parteneriat atât la orele de curs şi seminar, cât şi în cadrul activităţilor extracurriculare. Organizăm împreună tot felul de evenimente şi ne aşezăm la aceeaşi masă când lucrăm la proiectele noastre comune. Oricine îşi doreşte să obţină competenţe în domeniile de studii pe care le oferim, este motivat, serios, ambiţios, implicat poate fi student şi apoi absolvent al Universităţii «George Bacovia» din Bacău. Vă aşteptăm să vă alăturaţi marii familii a comunităţii noastre academice!”