Pe ordinea de zi a Consiliului Local Bacău, de vineri, 31 august, se află o propunere de modificare a Regulamentului cu privire la regimul de acces și circulație a autovehiculelor în municipiul Bacău.

Conform expunerii de motive, noul regulament doreşte adoptarea unor măsuri de natură a descuraja traficul din ce în ce mai aglomerat prin interzicerea accesului şi circulaţiei vehiculelor rutiere cu masa totală mai mare de 3,5 tone în zona ultracentrală, iar în zona centrală accesul şi circulaţia acestor vehicule rutiere se va face numai în baza unui permis de liberă trecere.

Vehiculele cu masa de peste 3 tone sau cu lungimea de peste 6 metri nu au voie să oprească pe drumurile publice

Conform proiectului de Regulament, în zona ultracentrală și în zona centrală se va interzice parcarea şi staţionarea pentru vehiculele rutiere cu masa mai mare sau egală cu 3 tone, care se află în afara timpului necesar realizării operaţiunilor de încărcare-descărcare sau a perioadei de timp necesare efectuării lucrărilor.

Regulamentul interzice oprirea şi staţionarea pe trotuare, în scuaruri, pe spaţiile de joacă pentru copii, în zonele verzi, zonele înierbate sau pe terenuri destinate a fi înierbate ce delimitează partea carosabilă de trotuare, spaţiile aflate între trotuare şi/sau carosabil şi imobile, a tuturor categoriilor de vehicule rutiere, indiferent de proprietar şi de masa maximă autorizată.

Este interzisă oprirea şi staţionarea vehiculelor rutiere cu masă mai mare de 3 tone sau cu lungimea mai mare de 6 m pe drumurile publice din municipiul Bacău, indiferent de modul de deţinere a acestora. Se interzice oprirea şi staţionarea tuturor categoriilor de vehicule rutiere pe drumurile publice din municipiului Bacău cu lăţimea mai mică de 6 m.

Se interzice parcarea mașinilor cu masa de peste 2 tone în parcările de reședință

Regulamentul interzice oprirea şi staţionarea în parcări, pe trotuare, scuaruri, spaţiu verde sau teren înierbat, de pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău în scopul vânzării şi/sau închirierii de vehicule. Este interzisă oprirea şi staţionarea vehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi (staţii publice de îmbarcare-debarcare călători, locuri aşteptare taxi), precum şi în dreptul căilor de acces către instituţii publice, agenţi economici, proprietăţi private sau obiective de interes public (puncte trafo, centrale termice, staţii distribuţie gaze, puncte de colectare a deşeurilor menajere, alei, parcuri, locuri de agrement).

Parcarea vehiculelor rutiere în locurile special amenajate, dacă prin modul în care sunt parcate se încalcă marcajele ce delimitează locurile de parcare sau semnificaţia indicatoarelor ce reglementează tipul de parcare este interzisă. În zona centrală a municipiului Bacău este interzis accesul şi circulaţia atelajelor, vehiculelor trase sau împinse cu mâna. Conform Regulamentului, se interzice parcarea vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 2 tone în parcările de reşedinţă de pe raza municipiului Bacău.

Parcările de reședință sunt definite ca acele parcări aflate la mai puțin de 30 de metri de un bloc și care nu sunt amenajate pe partea carosabilă.

Se amendează inclusiv încălcarea marcajelor care delimitează locurile de parcare

Circulația vehiculelor cu masă mai mare de 3,5 tone în zona ultracentrală se va sancționa cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei. Cu aceeași amendă se va sancționa și circulația vehiculelor în zona centrală, fără permis de Liberă Trecere. Circulația mașinilor cu masa peste 3,5 tone fără permis de Liberă Trecere în afară zonei centrale unde, însă, există restricții de tonaj, se sanctionează cu amenzi cuprinse între 500-2.000 de lei.

Oprirea vehiculelor de marfă cu masa de peste 3 tone în zona centrală și cea ultracentrală în afara timpului necesar operațiunilor de încărcare-descărcare se sancționează cu amendă de la 500 la 2.000 de lei. Aceeași amendă se va da și pentru oprirea, staționarea sau parcarea pe drumurile publice din Bacău a vehiculelor rutiere cu masa de peste 3 tone sau lungimea de peste 6 metri. Parcarea mașinilor pe trotuare, spații verzi, scuaruri cu scopul vânzării se pedepsește cu amendă de la 500 la 2.000 de lei, la fel și circulația atelajelor sau a vehiculelor împinse sau trase cu mâna în zona centrală a Bacăului.

Parcarea pe spațiile de joacă pentru copii, pe trotuare, pe zonele verzi se amendează de la 200 la 1.000 de lei, la fel și staționarea sau oprirea pe locurile rezervate taxiurilor sau în stațiile de autobuz ori în dreptul căilor de acces în instituțiile publice, firme private sau obiective de interes public.

Parcarea mașinilor în locuri special amenajate se sancționează cu amendă de la 200 la 1.000 de lei dacă prin modul în care au fost parcate acestea încalcă marcajele ce delimitează locurile de parcare sau semnificația indicatoarelor ce reglementează tipul de parcare. Proprietarii mașinilor cu masă mai mare de 2 tone parcate în parcările de reședință vor fi sancționați cu amendă de la 200 la 1.000 de lei. Constatarea și aplicarea contravențiilor se va face de Poliția locală.

Zona ultracentrală este zona alcătuită din porțiunea de drum dintre Hotelul Decebal și Policlinica Veche, în vreme ce zona centrală este cea cuprinsă în perimetrul străzilor Milcov – I.L. Caragiale -Vadul Bistriţei -Mioriţei – Gării (tronsonul de la nr.1 până la intersecţia cu str. Mioriţei) – Constantin Ene – Alexei Tolstoi – Bucegi – Narciselor – Pasaj Letea – Letea (tronsonul de la nr.1 până la nr.3 inclusiv) – Milcov -I.L. Caragiale, inclusiv acestea.

Lista străzilor din municipiul Bacău cu lăţime sub 6 metri

Aleea Armoniei, Aleea Ateneului, Aleea Constructorului, Aleea Colonel Corneliu Chirieş, Aleea Electricienilor, Aleea Eternităţii, Aleea Metalurgiei, Aleea Moldoviţei, Aleea Oţelarilor, Aleea Proiectantului, Aleea Vişinului, Trecătoarea Islaz, 8 Martie, Agudului, Apusului, Arţarului, Aurel Vlaicu Austrului, Banu Mărăcine, Bucovinei, Caişilor, Cantonului, Castanilor, Ceahlăului, Cezar Bolliac, Ciprian Porumbescu, Cireşoaia, Corbului, Costache Negri, Căpitan Ioan Boroş, Căpitan Victor Precup, Cremenea, Crinului, Daciei, Depoului, Dr. Constantin Istrate, Dr. Victor Babeş, Ecaterina Varga, Fundătura Trotuş, George Apostu, Gheorghe Lazăr, Gladiolei, General Grigore Cantilli, Lalelelor, Lăcrămioarelor, Letea, Licurici, Limpedea, LT. Col. Ioan Zărnescu, Locotenent Vasile Niculescu, Luceafărului, Luminii, Lunei, Lupeni, Martir Crişan, Mircea Eliade, Mitropolit Andrei Şaguna, Mitropolit Veniamin Costache, Maior Alexandru Velican, Muncii, Nalbei, Neptun, Nucului, Ogorului, Panselelor, Petru Rareş, Pomilor, Prieteniei, Progresului, Prutului, Radu Negru, Răzoare, Rodnei, Romanţei, Rozelor, Salcâmilor, Scânteii, Şerbăneşti, Theodor Neculuţă, Toamnei, Toporaşi, Trandafirilor, Turbinei, Trecătoarea 9 Mai, Ulmilor, Vântului, Vasile Lupu, Veronica Micle, Victor Nadolschi, Violetelor, Viorelelor, Viselor, Xenopol, Zambilelor.

Alte articole