În sărbătoarea Schimbarea la Faţă a Domnului, marţi, 6 august 2019, Mons. Iosif Păuleţ a fost consacrat episcop şi a luat în posesie canonică Dieceza Romano-Catolică de Iaşi, prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel, administrator apostolic de Iaşi. Ceremonialul a avut loc în cadrul unei sfinte Liturghii solemne celebrate în catedrala “Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi. Prezenți în catedrală la acest moment au fost și ÎPS Miguel Maury Buendía, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova, peste 15 episcopi din ţară şi din străinătate, aproximativ 400 de preoţi, oficialităţi și persoane consacrate.
Pentru ca hirotonirea episcopală să fie valabilă este nevoie de cel puţin trei episcopi, care să îşi impună mâinile asupra celui ales. PS Petru Gherghel, episcopul principal al hirotonirii, i-a avut alături în implorarea Duhului Sfânt pe IPS Ioan Robu şi pe PS Aurel Percă. Toţi ceilalţi episcopi prezenţi s-au rugat pentru coborârea Duhului Sfânt, impunând mâinile şi rostind rugăciunea de invocare a Duhului de viaţă dătător.

În numele întregii dieceze,un preot i-a cerut PS Petru Gherghel să îl hirotonească pe Mons. Iosif Păuleţ drept episcop de Iaşi. Scrisoarea apostolică a papei Francisc prin care a fost ales și numit noul episcop a fost arătată întregului popor şi a fost citită în mod solemn de către reprezentantul Sfântului Părinte în România, nunţiul apostolic Miguel Maury Buendía.
Hirotonirea a continuat cu predica şi cu promisiunile episcopului ales, prin care și-a arătat înaintea Bisericii şi a lui Dumnezeu hotărârea de a împlini până la moarte slujirea episcopală, de a predica evanghelia şi a păstra credinţa apostolică, de a fi mereu în comuniune cu succesorul sfântului Petru şi cu toţi episcopii, de a sluji plin de iubire poporul încredinţat grijii sale pastorale, mai ales pe cei săraci, pe cei îndepărtaţi de Biserică şi pe toţi cei în nevoie şi de a fi un om al rugăciunii neîncetate. Pentru a putea îndeplini toate aceste promisiuni noul ales s-a abandonat cu totul în mâinile lui Dumnezeu prin gestul prosternării la pământ şi, în acelaşi timp, a invocat ajutorul şi mijlocirea tuturor sfinţilor, mai ales a sfinţilor apostoli, prin Litania tuturor sfinţilor.

“Inima celebrării” este considerată impunerea mâinilor şi rugăciunea de hirotonire. Prin semnul impunerii mâinilor din partea celor trei episcopi consacratori şi apoi a tuturor celorlalţi episcopi, Duhul Sfânt s-a revărsat asupra celui ales. Rugăciunea de hirotonire a fost rostită în limba latină pentru a arăta comuniunea cu întreaga Biserică Universală.
Un semn deosebit de important este aşezarea Evangheliarului deschis asupra capului noului episcop în timpul rugăciunii. Acest rit arată că puterea Duhului Sfânt pătrunde în fiinţa noului episcop prin primirea evangheliei Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos şi, totodată, că autoritatea primită de noul episcop trebuie trăită şi exercitată mereu sub primatul cuvântului lui Dumnezeu.

Au urmat câteva rituri cu o profundă semnificaţie simbolică: ungerea cu Sfânta Crismă, încredinţarea Evangheliarului care a stat deschis deasupra sa în timpul rugăciunii, a inelului episcopal, a mitrei și a cârjei pastorale.
Episcopul Iosif Păuleţ a fost invitat de către episcopul Petru Gherghel să se aşeze pe catedră (scaun episcopal), locul de unde va conduce celebrările liturgice, de unde va propovădui învăţătura apostolilor şi îşi va exercita slujirea sa de păstor şi învăţător. Acesta a fost momentul oficial când noul episcop şi-a început slujirea de păstor al Diecezei de Iaşi. Apoi toţi episcopii s-au apropiat de noul episcop pentru sărutul păcii, simbolizând astfel primirea sa în colegiul episcopilor, în comuniunea tuturor episcopilor uniţi cu Sfântul Părinte.

Un alt moment emoționant al acestei celebrări a avut loc la finalul sfintei Liturghii, când, înainte de a împărţi binecuvântarea finală, episcopul Iosif Păuleţ a mers prin adunarea liturgică pentru a-şi saluta poporul şi pentru a-l binecuvânta. Toţi cei prezenţi l-au lăudat pe Dumnezeu pentru harul primit prin imnul de preamărire Dumnezeule Preasfânt.
Pentru darul minunat al slujirii oferite de PS Petru Gherghel în cei 41 ani cât a fost păstorul diecezei și pentru noul episcop, Păuleț Iosif, credincioșii din toată Moldova au înălțat rugăciuni și cântări de mulțumire.

Cine este noul episcop?
Iosif Păuleţ s-a născut la 17 octombrie 1954 în localitatea Tămăşeni, judeţul Neamţ, Dieceza de Iaşi. A absolvit Şcoala Generală de 8 clase în anul 1969 la Tămăşeni, Şcoala de Cantori în anul 1973 la Iaşi şi Institutul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” din Iaşi în anul 1979, cu echivalentul Bacalaureatului în Teologie pastorală. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1979, la catedrala “Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi, de către Excelenţa Sa Mons. Antal Jakab, episcop auxiliar de Alba Iulia.

Activitatea pastorală şi-a desfăşurat-o în Dieceza Romano-Catolică de Iaşi. A început ca preot vicar la Oţeleni (1 august 1979 – 1 octombrie 1980), Pildeşti (1 octombrie 1980 – 6 decembrie 1982), Iugani (6 decembrie 1982 – 13 decembrie 1982), Roman (13 decembrie 1982 – 1 august 1983). Apoi a împlinit misiunea de paroh la Schineni (1 august 1983 – 1 martie 1987), Cireşoaia (1 martie 1987 – 1 septembrie 1991), director spiritual la Seminarul Mare din Iaşi (1 septembrie 1991 – 1 septembrie 1994), director spiritual la Seminarul Mic din Bacău (1 septembrie 1994 – 1 martie 1996), paroh la Oneşti (1 martie 1996 – 31 august 2010) şi decan al Decanatului de Trotuş (28 martie 1996 – 31 august 2010).
De la 1 septembrie 2010 este paroh de Suceava, iar de la 1 octombrie acelaşi an a fost numit decan al Decanatului de Bucovina. A făcut parte din componenţa Consiliului Prezbiteral, fiind membru de drept, dar şi din cea a Consiliului Consultanţilor din Dieceza de Iaşi.