Utilizată de multă vreme de către unii angajatori, telemunca a fost reglementată, în sfârşit, printr-un act normativ, respectiv Legea 81/2018. Aceasta se va aplica în domeniile în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă. Acest termen este definit ca fiind modalitatea prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu în alt loc de muncă decât cel organizat de către angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Pentru aceasta trebuie să existe acordul ambelor părţi. Sistemul de lucru va fi menţionat în contractul individual de muncă sau, dacă acesta există, într-un act adiţional.

În afară de elementele prevăzute la art.17, al.3, din Legea 53/2003 (Codul Muncii), actualizată, în contract se vor înscrie regimul de telemuncă, perioada/zilele şi locul desfăşurării acesteia, programul în care angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea de evidenţiere a orelor prestate de către el. Totodată, se vor preciza obligaţiile angajatorului în asigurarea materialelor necesare desfăşurării telemuncii, condiţiile în care el va suporta cheltuielile aferente, precum şi măsurile pe care le va lua pentru ca salariatul să nu fie izolat de restul colegilor de serviciu. Telesalariatul va beneficia de toate drepturile recunoscute prin lege, regulamentul intern şi contractul colectiv de muncă aplicabile angajatorului. Condiţiile în care el lucrează vor fi verificate de către reprezentanţii organizaţiei sindicale din unitate ori ai salariaţilor.

Controale vor fi efectuate şi în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei referitoare la relaţiile de muncă şi a normelor de sănătate şi securitate în timpul lucrului. Dar astfel de controale vor fi făcute de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). „Deocamdată, nu avem o evidenţă a angajaţilor care lucrează pe bază de contract de telemuncă. Dar, în controalele pe care inspectorii instituţiei noastre le vor întreprinde la angajatori vor urmări şi acest lucru. Vor verifica dacă există contracte în regim de telemuncă şi dacă acestea au fost încheiate conform legii.

Vor merge şi la locul de muncă al telesalariaţilor, dar, dacă aceştia lucrează la domiciliu, atunci va trebui să le trimitem notificare în avans şi să obţinem consimţământul lor”, ne-a declarat Dan Buftea, purtătorul de cuvânt al ITM Bacău. Noul act normativ prevede şi sancţiuni contravenţionale pentru angajatorul care nu respectă anumite reglementări. Astfel, dacă un salariat desfăşoară activitate în regim de telemuncă, dar acest lucru nu este menţionat în contractul individual de muncă sau în actul adiţional, angajatorul va suporta o amendă de 10.000 lei pentru fiecare caz. Va plăti o amendă de 5.000 lei, dacă nu va trece în contract în mod expres acordul de voinţă al părţilor, dacă angajatul cu normă întreagă acceptă să presteze muncă suplimentară (unde este cazul) şi toate celelalte clauze contractuale specifice privind telemunca. Încălcarea altor prevederi se va sancţiona cu amendă de 2.000 lei.

Alte articole