Pâna în data de 5 iulie 2015, inclusiv, fermierii bacauani pot depune cererile pentru ajutoare acordate de stat culturilor ecologice. Ajutorul de minimis se va da beneficiarilor care au îndeplinit conditiile de eligibilitate în anul de cerere 2013, în baza HG 759/2010, privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunatatirea calitatii produselor agricole în sectorul de agricultura ecologica si care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploatatiile de 0,30 ha – 5 ha inclusiv sau de 5,1 ha – 20 ha inclusiv.

„Beneficiarii sunt întreprinderile care detin exploatatii vegetale înregistrate în sistemul de agricultura ecologica, care se afla sub contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul UE/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale”, a precizat Ghita Burlui, directorul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Bacau. Este vorba, mai spune Burlui, despre producatorii agricoli persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor OUG 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cuantumul sprijinului financiar este de 1.180 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse între 0,30 ha si 5 ha inclusiv si de 845 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse între 5,1 ha si 20 ha inclusiv.

PUBLICITATE

Un fermier nu poate primi mai mult de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, în cursul exercitiului financiar actual si în cele doua exercitii financiare precedente. „Pentru obtinerea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie sa completeze si sa depuna o cerere la centrele judetene ale APIA”, a mai spus directorul Burlui.

Dosarul mai trebuie sa cuprinda si o copie dupa actul de al titularului, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de înregistrare fiscala, dupa caz, copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului, copii de pe fisele de înregistrare în agricultura ecologica a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, copie de pe contractul încheiat între beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si o copie de pe certificatul de producator.

In plus, trebuie atasata si o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste ca nu a intervenit nicio cauza de încetare ori de desfiintare a contractului încheiat între beneficiar si organismul de inspectie si certificare si ca beneficiarul se afla în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ