Municipalitatea băcăuană a decis scoaterea la licitație a spațiilor comerciale de la Insula de Agrement în vederea desfăşurării activităţilor de alimentaţie publică, depozit ambarcaţiuni/sporturi nautice şi comercializare produse alimentare şi nealimentare. Închirierea, prin licitaţie publică, a obiectivelor recepţionate pe Insula de Agrement se face pe o perioadă de 5 ani.

“Dorim ca Insula de Agrement să fie acel loc care să asigure atât condiţii de joacă pentru copii, spaţii de recreere prin amenajările existente: plajă, pistă de skate, loc de joacă amenajat, cât şi condiţii pentru petrecerea timpului liber a adultilor/părinţilor, prin amenajarea unor locuri în care să-şi petreacă timpul liber, asigurându-le astfel posibilitatea de a achiziționa diverse tipuri de produse”, spune primarul Cosmin Necula.

Preţul de pornire al licitației este cel stabilit prin HCL nr.455/2019, respectiv: 21 lei /mp/lună, pentru alimentaţie publică, I3 lei /mp/lună pentru sector mixt (vânzare produse nealimntare şi alimentare), și, respectiv, 11 lei /mp/lună, pentru prestări servicii. Membrii Comisiei de evaluare şi ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi desemnaţi printr-o Dispoziţie a Primarului Municipiului Bacău.


PUBLICITATE