Ministerul Afacerilor Interne a anunțat: cărțile de identitate se schimbă, iar noile acte vor avea încorporat și un CIP, care va ține loc de card de sănătate. Mai mult, din 2021, eliberarea cărții de identitate va fi de la 12 ani, nu de la 14 cum este acum.

Astfel, buletinele se vor schimba în cărți electronice de identitate, începând cu vârsta de 12 ani, iar documente noi sunt prevăzute cu un CIP pe care vor fi stocate imaginea facială și două amprente digitale, care vor ajuta la autentificarea persoanei în Platforma informatică din asigurările de sănătate, prevede un proiectul pus, de marți, în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Opțional, numai la solicitarea părinților sau reprezentanților legali, se va putea elibera o carte electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului, la fel ca la pașapoarte.
Atenție! Dacă se optează pentru o carte de identitate simplă (pentru că va exista și un astfel de document), nu se va putea călători în străinătate în baza ei, ca până acum.

Ce date vor fi stocate în CIP:

• datele din formatul tipărit, care se stabilesc prin norme metodologice. În prezent datele tipărite sunt: numele și prenumele, CNP-ul, cetățenia, locul nașterii, adresa de domiciliu, imaginea facială;
• un certificat digital pentru autentificare, emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne;
• un certificat digital pentru semnătură electronic, emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite de legislația în domeniu; datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi impresiunile papilare (amprentele) a două degete.
Sunt exceptate de la obligaţia furnizării impresiunilor papilare minorii sub vârsta de 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor de la oricare degete este fizic imposibilă.
Certificatele digitale emise și înscrise de MAI se utilizează pentru autentificare și semnare, în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale altor instituții publice. În relațiile cu instituțiile publice, documentele semnate cu certificatul digital au aceeași valoare ca documentele semnate olograf.

Valabilitatea cărților electronice de identitate
• 6 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani;
• 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
• valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

Toate aceste schimbări vin în contextul în care România trebuie să aplice Regulamentul UE 2019/1157, care stabilește ca dată limită de emitere a noilor cărți de identitate electronice 2 august 2021.


PUBLICITATE