Poliția Locală a Municipiului Bacău în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au desfășurat acțiuni de identificare și sancționare a conducătorilor auto care au parcat pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, din raza teritorială de competență.

Au fost efectuate misiuni zilnice care au avut ca scop eliberarea locurilor de parcare marcate și semnalizate corespunzător prin semnul internațional al persoanelor cu dizabilități de pe domeniul public. Astfel, în urma acestor acțiuni, au fost identificați și sancționati un număr de 38 de conducători auto care au ocupat, fară drept, locurile destinate persoanelor cu dizabilități, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale ajungând la suma de 10.000 lei.

«Potrivit prevederilor art.100, alin. 1), lit. f, din OUG nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap „parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 de lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv”».
Poliția locală Bacău

De asemenea, persoanele cu handicap au dreptul, prin lege, să folosească în mod gratuit locurile de parcare special rezervate, însă pentru a putea beneficia de acest drept, au obligația de a solicita, autorităților publice locale de unde își au domiciliul sau reședința, un card-legitimație de parcare, ce trebuie afișat obligatoriu în partea din față a vehiculului, astfel încât să fie vizibil pentru verificare. Procedura de obținere a acestui card este accesibilă și facilă pentru oricine solicită eliberarea acestuia, dacă sunt prezentate actele doveditoare ale calității de împuternicit al persoanei cu handicap.

Poliția Locală a Municipiului Bacău va urmări îndeaproape modul în care se parchează în municipiul Bacău pe locurile destinate persoanelor cu handicap și recomandă conducătorilor auto să respecte prevederile legale pentru a evita sancțiunile.

Alte articole