Miercuri, 14 martie, Anunțul de participare pentru obiectivul de investiție: „Rezerva de apă a municipiului Bacău, proiectare faza PTh și execuție lucrări” a fost publicat pe SEAP (sistemul electronic de achiziții publice).

„Ne ținem de cuvânt, facem ce am promis! Este un proiect imperativ pentru comunitatea băcăuană, prin intermediul căruia se asigură independenţa sistemului de apă din municipiul Bacău, indiferent de aducţiunile principale de la Valea Uzului, în contextul repetatelor avarii majore înregistrate pe această conducta de aducțiune. Aceste sisteme trebuiau gândite de acum 30 de ani”, a precizat dl. Cosmin Necula, primarului municipiul Bacău.

Valoare estimată a proiectului este de 19.025.197 lei, fără TVA. Data limită de depunere a ofertelor este 16.04.2018, ora 15:00, iar data limită de evaluare a ofertei este 11.05.2018, ora18:00.Procedura de atribuire a proiectului „Rezerva de apă a municipiului Bacău, proiectare faza PTh și execuție lucrări” este cererea de oferta / procedura online simplificată – într-o singura etapă, criteriu de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț.

După desemnarea câștigătorului, se va încheia un contract de achiziții publice al cărui obiect îl constituie servicii de elaborare a proiectului tehnic și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Rezerva de apă a municipiului Bacău”.

Activitățile contractului sunt incluse în 3 etape:

-1. Documentație Proiect Tehnic (PTh), inclusiv verificarea atestată pe specialități, conform HG 925/1995 si Legii nr.10/1995;
– 2. Documentatii pentru obtinere avize/acorduri ;
– 3. Documentație tehnică în vederea obținerii Autorizației de construire (DTAC), inclusiv verificările tehnice conform HG nr.925/1995 (planurile de încadrare în zona și planurile de situație vor fi cu viza OCPI, în original)
– 4. Detalii executie ( DE )
– 5. Caiet sarcini ( CS ), inclusiv verificările tehnice conform HG nr.925/1995;
– 6. Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE) ;
– 7. Plan de securitate și sănătate în muncă ; Asistența ethnică din partea proiectantului, pe toată perioada de realizare a obiectivului.
*Etapa a II-a:
– Execuție lucrări;
*Etapa a III-a:
– Documentația As Built (după finalizarea lucrărilor).

La finalul execuției acestui proiect:

– Lungimea totală a conductei de aducțiune/ distribuție va fi de 8900 ml și va cuprinde 7 tronsoane de conductă;
– Tronsoanele de conductă vor fi completate de un număr de 3 stații de pompare (Gherăiești, Mărgineni 2, Vasile Pârvan);
– 14 cămine de vană, golire și aerisire;
– Gospodăria de apă va fi constituită din: rezervor cu o capacitate de 25 mc, stație de clorinare, stație de pompare, instalații electrice și hidraulice.

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE